Miro Križo

verzia pre tlač
Miro Križo - portrét

Základné údaje

* 12.04.1927, Gessayov
+ 22.09.1970, Terchová

učiteľ, iniciátor a zakladateľ Jánošíkových dní, hudobník

Texty o osobnosti

Život Mira Križa

Kazimír „Miro“ Križo sa narodil v roku 1927 Gessayove (dnes Zálesie, okres Senec) rodičom Štefanovi Križovi a Márii Križovej, rod. Stašovej (sestra kňaza a saleziána Jozefa Staša).

Obidvaja rodičia Mira Križa boli Terchovci, ktorí v roku 1924 odišli za prácou na majetok grófa Alberta Apponyiho v Eberharde. Zotrvali tam do roku 1929 a okrem Mira mali troch ďalších synov – Kamila, Vladimíra a Viliama.

Po skončení základnej školy začal Miro Križo študovať na 1. Slovenskom katolíckom patronátnom gymnáziu v Kláštore pod Znievom. Po maturite v roku 1948 pokračoval v štúdiu na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave, konkrétne na Chemicko-technologickej fakulte. V roku 1951 musel z politických dôvodov odísť zo štúdia.

Uplatnil sa však ako laborant v továrni na spracovanie farebných kovov v Kovohutiach v Istebnom. O dva roky na to bol poslaný do vtedajšieho Sovietskeho zväzu do mesta Čeľabinsk, ktoré sa rozprestiera na východných svahoch južného Uralu. Aj tam, podobne ako v Istebnom, sa presadil ako zručný laborant. V roku 1954 sa oženil s Emíliou, rod. Vrbinskou.

Miro Križo bol neskoršie učiteľom na Základnej škole v Terchovej u Repáňov v Struhárni i v Ústredí. V zásadnej miere sa podieľal na organizovaní spoločenského života v Terchovej. Bol jeden z prvých iniciátorov a zakladateľov Jánošíkových dní v Terchovej, hral v hudobnej skupine Bájkari alebo tiež organizoval lyžiarske preteky s názvom O cenu Terchovej. Bol zodpovedný za propagáciu a výzdobu prvých ročníkov Jánošíkových dní, ktorú robil ručne, zanietene a najmä nezištne až do svojej predčasnej smrti roku 1970.

Bol vášnivý, ale najmä talentovaný fotograf. Vďaka svojej priateľskej povahe bol obľúbený a mal množstvo priateľov, medzi ktorých možno zaradiť jednu najvýraznejších osobností dobovej regionálnej politiky Stanislava Hanuliaka či básnika Jána Smreka.

Po Mirovi Križovi a jeho manželke zostali dve dcéry – MUDr. Alena Hudecová, Milka Bobáňová († 2006), vnuk Ing. Marián Hudec, vnučka Ing. Michaela Bobáňová, vnuk Mgr. Václav Bobáň a pravnúčatá Ella, Marek a Diana.

Václav Bobáň

Fotografie

Učiteľský zbor ZŠ Terchová

Miro Križo je štvrtý zprava v hornom rade

Učiteľský zbor ZŠ Terchová

Odkazy

Miro Križo je spomenutý Petrom Cabadajom ako organizátor prvých Jánošíkových dní