Jozef Stašo

verzia pre tlač
Jozef Stašo - portrét

Základné údaje

* 19.05.1903, Terchová
+ 21.02.1951, Terchová

kňaz, trpiteľ za vieru

Texty o osobnosti

Život Jozefa Stašu

A ko väzenský kaplán Krajského súdu v Bratislave, kde pôsobil od roku 1945, vykonal páter Jozef Stašo pohrebné obrady po poprave prvého prezidenta Slovenskej republiky Jozefa Tisa. V roku 1921 sa prihlásil k saleziánom do Talianska a napokon sa dostal až priamo do Ríma. Tam absolvoval nižšie gymnázium a v roku 1923 vstúpil do Saleziánskej spoločnosti. Potrebnú pedagogickú prax, ako i ďalšie stredoškolské vzdelanie získal v rakúskom meste Unter Waltersdorfe (1923-1926). Na štúdium teológie bol v roku 1927 vyslaný do Turína a tri roky neskôr, presne 6. júla 1930, ho vysvätili za kňaza.

Ako novokňaz-katechéta pôsobil Jozef Stašo vo Svätom Beňadiku, neskoršie redigoval v Šaštíne časopis Don Bosco, bol katechétom v Bratislave (1932-1935) a rok v Moravskej Ostrave. V rokoch 1936 až 1937 pôsobil ako spovedník v diecéznom a saleziánskom seminári v Trnave, potom sa stal vedúcim školy v Šaštíne (1937-1939) a od roku 1939 účinkoval v Bratislave. Počas existencie pápežskej nunciatúry v Slovenskej republike zastával funkciu tajomníka pri diplomatickom zástupcovi Svätej stolice G. Burziovi (1940-1945).

Po vládnom zásahu proti rehoľníkom v apríli 1950 bol deportovaný do Podolínca. Odtiaľ sa vrátil do rodiska, kde ho našli mŕtveho na farských schodoch... Páter Jozef Stašo bol prvým kňazom, ktorý sa narodil v Terchovej.

Peter Cabadaj

Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava 2000, s. 1277
Cabadaj, P. – Križo, V.: Terchová (monografia obce). Terchová 2003, s. 121

Fotografie

Primície pátra Jozefa Stašu 20. júla 1930

Horný rad zľava: neznáma žena, Štefan Križo
Stredný rad zľava: Terézia Stašová rod. Krištofová, dieťa na rukách je Rudolf Stašo, Michal Stašo - otec novokňaza, Jozef Stašo - novokňaz, Anna Stašová rod. Krištofová - matka novokňaza, dieťa na rukách - Vladimír Križo, Mária Križová rod. Stašová - sestra novokňaza
Dolný rad: Cyril Stašo, Margita Stašová, Kamil Križo, Miro Križo

Primície pátra Jozefa Stašu 20. júla 1930

Jozef Stašo ako pedagóg s maturantmi

Jozef Stašo ako pedagóg s maturantmi

Jozef Stašo na hodinách náboženstva

Jozef Stašo na hodinách náboženstva

Jozef Stašo so svojimi farníkmi

Jozef Stašo so svojimi farníkmi

Jozef Stašo v skautskom tábore

Jozef Stašo v skautskom tábore

Jozef Stašo ako pedagóg

Jozef Stašo ako pedagóg

Jozef Stašo v kňazskom seminári v Turíne

Jozef Stašo v kňazskom seminári v Turíne

Jozef Stašo a jeho štúdium v Ríme

Jozef Stašo a jeho štúdium v Ríme

Jozef Stašo ako člen predstavenstva Saleziánov v Bratislave

Jozef Stašo ako člen predstavenstva Saleziánov v Bratislave

Jozef Stašo s deťmi na prvom svätom prijímaní

Jozef Stašo s deťmi na prvom svätom prijímaní

Jozef Stašo ako seminarista pri Koloseu v Ríme

Jozef Stašo ako seminarista pri Koloseu v Ríme

Predstavení a študenti saleziánskeho ústavu v Šaštíne (šk. rok 1924 - 1925)

Predstavení a študenti saleziánskeho ústavu v Šaštíne (šk. rok 1924 - 1925)

Pri pomníku kňaza Martina Kollára

Pri pomníku kňaza Martina Kollára

Prvé sväté prijímanie

Prvé sväté prijímanie

Rukopis Jozefa Staša

Písané z Farského úradu v Kútoch.

Rukopis Jozefa Staša

Jozef Stašo s deťmi na dvore kostola

Jozef Stašo s deťmi na dvore kostola

Jozef Stašo s farníkmi

Jozef Stašo s farníkmi

Jozef Stašo s prvoprijímajúcimi deťmi

Jozef Stašo s prvoprijímajúcimi deťmi

Jozef Stašo v kňazskom seminári v Turíne

Jozef Stašo v kňazskom seminári v Turíne

Jozef Stašo v kňazskom rúchu

Jozef Stašo v kňazskom rúchu

Jozef Stašo v kňazskom rúchu pri jazere

Jozef Stašo v kňazskom rúchu pri jazere

Jozef Stašo v Kútoch

Jozef Stašo v Kútoch

Jozef Stašo po väzenskom pobyte

Jozef Stašo po väzenskom pobyte

Odkazy

Poprava prezidenta Mons. Dr. Jozefa Tisu
Vykonávatelia exhumácie sú presvedčení o pravosti Tisovho hrobu