Vytlačené zo stránky http://slavni.terchova-info.sk.

Miro Križo

verzia pre tlač
Miro Križo - portrét

Základné údaje

* 12.04.1927, Gessayov
+ 22.09.1970, Terchová

učiteľ, organizátor, hudobník

Texty o osobnosti

Život Mira Križu

Narodil sa v Gessayove pri Bratislave rodičom Štefanovi Križovi a Márii Križovej, rod. Stašovej (sestra kňaza a saleziána Jozefa Stašu). Obidvaja boli Terchovci, ktorí v roku 1924 odišli za prácou na majetok grófa Apónyiho vo vtedajšom Eberharte. Tam pracovali do roku 1929, kde sa narodil aj syn Miro. Okrem neho mali ďalších troch synov – Kamila, Vladimíra a Viliama.

Po skončení 1. stupňa základnej školy začal študovať na 1. Slovenskom katolíckom patronátnom gymnáziu v Kláštore pod Znievom. Po maturite v roku 1948 pokračoval v štúdiu na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave, konkrétne Chemicko – technologickej fakulte. V roku 1951 musel z politických dôvodov odísť zo štúdia. Uplatnil sa ako laborant v továrni na spracovanie farebných kovov v Kovohutiach v Istebnom. O dva roky bol poslaný do vtedajšieho ZSSR na Ural, do mesta Čeljabinsk. Tam rovnako pracoval pri spracovaní farebných kovov. V roku 1954 sa oženil s Emíliou, rod. Vrbinskou.

Miro Križo bol učiteľom na Základnej škole u Repáňov i v Ústredí, vo veľkej miere sa podieľal na organizovaní spoločenského života v Terchovej, bol jeden z prvých iniciátorov Jánošíkových slávností v Terchovej v roku 1958, hral v hudobnej skupine Bájkari, organizoval lyžiarske preteky O cenu Terchovej. Bol zodpovedný za propagáciu a výzdobu počas slávností, ktorú robil ručne zanietene a nezištne až do jeho predčasnej smrti roku 1970. Bol vášnivým fotografom a mal množstvo priateľov, medzi ktorých patrili Stanislav Hanuliak, či básnik Ján Smrek.

Po Mirovi Križovi a jeho manželke zostali dve dcéry – MUDr. Alena Hudecová, ktorá žije v Žiline a Milka Bobáňová († 2006), žila v Terchovej. V Žiline žije jeho vnuk Ing. Marián Hudec a v Terchovej vnučka Ing. Michaela Bobáňová a vnuk Mgr. Václav Bobáň.

Mgr. Václav Bobáň

Fotografie

Učiteľský zbor ZŠ Terchová

Miro Križo je štvrtý zprava v hornom rade

Učiteľský zbor ZŠ Terchová

Odkazy

Miro Križo je spomenutý Petrom Cabadajom ako organizátor prvých Jánošíkových dní