Vytlačené zo stránky http://slavni.terchova-info.sk.

Viktor Vallo

verzia pre tlač
Viktor Vallo - portrét

Základné údaje

* 18.05.1953, Terchová


regionálny politik, hudobník, podnikateľ

Texty o osobnosti

Život Viktora Valla

S osobnosťou Viktora Valla budú navždy neodmysliteľne spojené dejiny Terchovej v prvých rokoch tretieho tisícročia. Ako činorodý a rozhľadený starosta obce (2002 – 2012) zásadným spôsobom prispel k jej širokospektrálnemu rozvoju a prehĺbeniu renomé v domácom i medzinárodnom meradle.

Po vychodení Základnej deväťročnej školy v rodisku študoval v rokoch 1968 – 1973 na Strednej škole strojníckej pri Oravských ferozliatinových závodoch (OFZ) Istebné. V roku 1986 ukončil s maturitou aj Strednú hotelovú školu v Piešťanoch. Postupom času bol zamestnaný v OFZ Istebné, Oceľových konštrukciách Žilina, pracoval na ropovode v Sýrii a Lýbii (1978 – 1982), ďalej ako osobný šofér na Miestnom národnom výbore v Terchovej, vedúci pridruženej výroby v Roľníckom družstve Bušince. V roku 1988 začal súkromne podnikať na Chate na Grúni; od roku 1992 podnikal v Čechách v oblasti stavebných, montážnych a zváračských prác.

Ako aktívny folklorista a muzikant (člen kapiel Rogers, 2+1) sa V. Vallo angažoval v rámci terchovského kultúrno- spoločenského diania už v mladosti. Neskôr bol pri založení Drobnej prevádzkarne v Terchovej, v rokoch 1994 – 1998 vykonával funkciu poslanca obecného zastupiteľstva, 2005 – 2009 poslanca Žilinského samosprávneho kraja. Počas svojho viacročného pôsobenia na poste starostu obce V. Vallo inicioval a stál za mnohými významnými projektmi. Na tomto mieste pripomenieme prívod vody z Krivánskej Rizne (3. etapy); vybudovanie vodovodu Balátovia – Gregušovia; rekonštrukciu a modernizáciu budov ZŠ a MŠ; výstavbu nájomných bytov na Holúbkovej Rovni a u Gregušov; rekonštrukciu centrálnej časti obce; vybudovanie chodníka pre peších Berešovia – Diery; výstavbu novej Hasičskej zbrojnice; vybudovanie Relaxačno- informačného centra Terchovec; vrátenie amfiteátra späť do majetku obce, jeho záchranu a pokrytie novou strechou s pódiom; vybudovanie dvoch minifutbalových ihrísk s umelou trávou a osvetlením; zveľadenie pútnického vrchu Oravcove s Krížovou cestou a Miléniovým stĺpom; obnovu miestnych komunikácií v centre obce, v Štefanovej, v osadách Mihovia, Ďuriškovia, Pod Kopec, Krištofíkovia, Vyšní Berešovia; zaobstaranie kamerového systému a ďalšie.

Osobitne sa treba zmieniť o jeho zásluhách v súvislosti so všestranným rozvojom a napredovaním kultúrneho, spoločenského a športového života v obci. Obísť, samozrejme, nemôžeme ani Jánošíkove dni. Vďaka vytrvalému záujmu a veľkému nasadeniu V. Valla sa i v zložitých časoch krízy darilo finančne zabezpečovať náročný štvordňový programový maratón tohto veľkého a úspešného medzinárodného folklórneho festivalu.

Silný patriotizmus, hrdosť na svoje rodisko, ale aj porozumenie, vplyv a vnímanie súvislostí zo strany V. Valla sa významne podpísali pod budovanie modernej značky Terchová. Skrýva sa za ňou systematická prezentácia pestrej škály aktivít s neskrývanou ambíciou ponúknuť svetu Jánošíkov kraj ako interesantné miesto Slovenska, kde (kontinuálne nadväzujúc na bohatú minulosť) existuje živá kultúra, rozvinutý cestovný ruch a dynamicky pulzujúca súčasnosť.

Na otázku, čo pre V. Valla znamená Terchová, odpovedal: „Človek sa nevyhne pátosu. Keď ale sedíte 11 rokov na starostovskej stoličke, tak mi nedá inak, len povedať to, že Terchová pre mňa znamená všetko.“

Rôzne okolnosti a hektické tempo uplynulých mesiacov spôsobili, že sme doposiaľ adekvátne nereagovali na májové životné jubileum Viktora Valla. Po starostlivom zvážení sa prijalo rozhodnutie, že tak urobíme vo vianočnom vydaní novín. Takže: Milý Viktor, dovoľ, aby sme Ti v mene redakcie a redakčnej rady, ako i v mene našich čitateľov síce s poriadnym oneskorením, ale o to srdečnejšie a úprimnejšie zavinšovali k Tvojim šesťdesiatinám pevné zdravie, trvalé rodinné šťastie, pokračovanie v obľúbených poľovníckych aktivitách, neutíchajúci životný elán a optimizmus. Osobne za seba vyslovujem presvedčenie, že sa v krátkom časovom horizonte po dlhých mesiacoch konečne stretneme a hodíme reč. Veľmi sa na to teším.

Peter CABADAJ

Literatúra: Mucha, F.: História modernej hudby v Terchovej (IV.). Rozhovor s Viktorom Vallom. In: Terchová, roč. 13, 2002, č. 6, s. 18 – 19;
Cabadaj, P. – Križo, V.: Terchová. Terchová 2003, s. 90, 102 – 106;
Zajac, M.: Životopis Viktora Valla (Rukopis, 2013)

Odkazy

Viktor Vallo ocenený za za prínos v oblasti kultúry
Starosta Viktor Vallo opúšťa poslancov SDKÚ – DS
Viktor Vallo: Napriek hospodárskej kríze máme za sebou priaznivý rok
Starosta Viktor Vallo o investíciách, chudobe i pomoci obyvateľom Terchovej
Staronovým starostom Terchovej je Viktor Vallo
Viktor Vallo už nie je starostom Terchovej
Udelenie ceny obce Terchová - čestné uzanie Viktorovi Vallovi