Vytlačené zo stránky http://slavni.terchova-info.sk.

Milan Šaradin

verzia pre tlač
Milan Šaradin - portrét

Základné údaje

* 03.11.1910, Žilina
+ 17.02.1984, Terchová

fotograf, športovec, publicista

Texty o osobnosti

Život Milana Šaradina

Svojimi všestrannými aktivitami sa stal Milan Šaradin zakladateľom moderného cestovného ruchu v Terchovej a okolí. Veľký ohlas a uznanie si získala aj jeho fotografická tvorba, ktorej sa neúnavne venoval takmer polstoročie.

V rokoch 1930 až 1939 bol typografom v žilinskej tlačiarni Fraňo, neskôr (1939 – 1944) prevádzkoval po Karolovi Skřipskom Horský hotel v Terchovej – Štefanovej. Tu prežil aj ťažké časy povstania, vypálenie svojho hotela i ďalších vrátňanských chát. Za nezištnú pomoc prenasledovaným ho na istý čas uväznili a perzekuovali...

Po vojne Šaradin organizoval a priamo budoval objekt novej Chaty pod Chlebom, zasadil sa o sedačkovú lanovku a organizačne zabezpečoval jej výstavbu, spoluzakladal Horskú službu Malá Fatra, podieľal sa na realizácií lyžiarskych vlekov, roky viedol ako náčelník tunajšie lanové dráhy. Aj jeho výrazným pričinením bola Vrátna roku 1962 zaradená do prvej kategórie stredísk cestovného ruchu medzinárodného významu, o päť rokov neskoršie (1967) prispel k vyhláseniu Krivánskej Fatry za chránenú krajinnú oblasť.

Výsledkom Šaradinovej fotografickej činnosti sú samostatné obrazové publikácie Vrátna – dolina Malej Fatry (1950), Wintersonne im Gebirge Roháče (1953), Vrátna (1953, 1956 a 1961). Ako spoluautor figuruje v knihách Postavili sme výťah (1950), Vrátna (1954), Malá Fatra a Martinské hole (1956), Vrátna – turistický sprievodca (1958), Zima v slovenských horách (1961), Malá Fatra (1962 a 1965), Da Tal der Naturschonheiten Vrátna (1966).

So Šaradinovým fotografickým dielom sa mohla verejnosť oboznámiť prostredníctvom výstavy Vrátna – dolina Malej Fatry, ktorá sa ako programový celok Jánošíkových dní konala v roku 1996. Pri tejto príležitosti vyšla aj knižná publikácia Veď je tá Terchová s autorovými fotografiami.

Hlavnou obsahovou náplňou publicistickej tvorby je fundovaná propagácia i obrana malofatranského prostredia a života v ňom.

Milan Šaradin, dlhoročný aktívny člen horolezeckého zväzu IAMES, obdržal viacero rôznych ocenení, ktoré súviseli s jeho aktivitami v Horskej službe, cestovnom ruchu, lyžiarskom a horolezeckom športe.

„Jánošíkov kraj bol náplňou môjho života a znamenal pre mňa najkrajšie obdobie vôbec. Dal mi vlastne všetko, čo som mohol sústavne obdivovať.“ (Milan Šaradin)

Peter Cabadaj

Žabkay, E.:Jubileá (Milan Šaradin 60-ročný). In: Krásy Slovenska, 47, 1970, č. 12, s. 575
Žabkay, E.:Pamiatke Milana Šaradina. In: Krásy Slovenska, 62, 1985, č. 4, s. 43
Cabadaj, P.: Vrátna – dolina Malej Fatry (Katalóg výstavy Milana Šaradina). Terchová 1996
Cabadaj,P. – Križo, V.: Terchová. Terchová 2003, s. 125 – 126

100 rokov od narodenia Milana Šaradina

Začiatkom novembra uplynulo presne 100 rokov od narodenia Milana Šaradina (3. 11. 1910 Žilina – 17. 12. 1984 Terchová). Do dejín našej obce sa zapísal ako uznávaný fotograf, lyžiar, horolezec, publicista, bol autorom turistickej literatúry a sprievodcov, zakladajúcim členom Horskej služby v Malej Fatre. Túto výraznú osobnosť slovenskej horskej fotografie a horolezeckého športu si pripomenieme krátkymi vyznaniami, ktoré Milan Šaradin adresoval Jánošíkovmu kraju.

Živly pozemské sa spojili, aby vytvorili divokú malebnosť kraja Jánošíkovho. Kraje pôvabných horských hrebeňov a neporovnateľných ľúbezností; kraje divokých strmín; kraje ďalekých horizontov; širokých rozhľadov a krištáľových vôd; kraje nízkych, stále zošerených tiesňav; búriacich sa vodopádov horských bystrín; kraje horských samôt a pod horami učupených dedín; kraje zvoncov a stád; kraje poniklecov a horcov. Skvostom tejto krajinnej scenérie, miestom, kde osobitný charakter rozorvaných divých brál a vôd, zarámovaných mäkkosťou trávnatých hrebeňov, vystupuje najtypickejšie, je Vrátna – dolina Malej Fatry!

Míňa sa jar, postupujúca z dolín k hrebeňom. So zvoncami stád prichádza leto a jeseň bohatstvom svojej farebnej palety zdobí pralesy bučín i široké plochy lúk. Zima ukladá belostné drapérie po konároch lesov a tiahne vlny svojej snežnej vlečky po širočizných horských úbočiach. Jedno z najkrajších našich horstiev žije svojráznym životom v lúčoch slnka, v horúčavách tíšin i v divokých poryvoch víchrov a snehových búrok. Stopy horských klincov na letných cestách vystrieda stopa lyží na zasneženom koberci jeho tráv. Malá Fatra však neprestajne stráži vrcholmi svojich hôr najkrajší klenot skalnatých brál, hvozdov, strání, vôd i dolín, skvejúci sa kvet svojich kamenných rozprávok, Vrátnu – dolinu Malej Fatry!

Jánošíkov kraj bol náplňou môjho života a znamenal pre mňa najkrajšie obdobie vôbec. Dal mi vlastne všetko, čo som mohol sústavne obdivovať.

Staré terchovské fotografie Milana Šaradina môžete obdivovať na http://www.milansaradin.com/.

Odkazy

Nádherné fotografie Milana Šaradina
Stránka s fotografiami Milana Šaradina