Vincent Rybár

verzia pre tlač
Vincent Rybár - portrét

Základné údaje

* 09.03.1915, Terchová
+ 06.01.1999, Terchová

muzikant

Texty o osobnosti

O Vincentovi Rybárovi

Terchovský predník Vincent Rybár sa v uplynulých desaťročiach nezastupiteľne zapísal do širšieho slovenského povedomia. Spolu so svojou muzikou účinkoval vo viacerých filmových projektoch, dlhodobo spolupracoval s rozhlasom a vystupoval na všetkých väčších folklórnych podujatiach doma i v susedných štátoch.

S osobnosťou vincenta Rybára je nerozlučne spojená významná kapitola povojnového vývinu terchovskej hudobnej tradície, ktorá predstavuje trvalú súčasť slovenského kultúrneho dedičstva. Jeho muzikantské majstrovstvo a cítenie, premyslene vychádzajúce z dôkladnej znalosti folklóru Jánošíkovho kraja i ďalších regiónov, posunulo terchovský muzikantský štýl do nových výrazových polôh. Túto skutočnosť si veľmi rýchlo uvedomili aj poprední slovenskí odborníci, ktorí s ním potom dlhé roky udržiavali blízke priateľské kontakty (Pavol Tonkovič, Ondrej Demo, Martin Slivka a iní).

Roku 1997 bol nakrútený dokumentárny film Najstarší terchovský muzikant. Snímka mapuje životné a najmä tvorivé križovatky tohto uznávaného predníka. Režisér Peter Cabadaj spolupracoval pri realizácii projektu nielen s Vincentom Rybárom a jeho rodinou, ale aj s mnohými ďalšími známymi telesami a osobnosťami (bratia Muchovci, bratia Bobáňovci, Nebeská muzika, Arzén, Ondrej Demo, Milan Chvastek, Rudolf Patrnčiak...). Z tohto pohľadu možno film vnímať ako autentické svedectvo o stave terchovskej hudobnej kultúry na sklonku 20. storočia. Začiatku nového storočia i tisícročia zároveň sa už Vincent Rybár, legenda s neodmysliteľnou baretkou, nedožil...

Cabadaj, P., Križo, V.: Terchová, Terchová, Obec Terchová, 2003, s. 127-128.

Vincent Rybár v Detve s Muchovcami v roku 1991

Najstarší terchovský muzikant Vinco Rybár

Fotografie

Vincent Rybár na Jánošíkových dňoch v roku 1998

Túto fotografiu nám poslal Peter Radošovský z Bratislavy so slovami: "Dobrý deň, náhodou som našiel vašu webstránku s osobnosťami Terchovej. V roku 1998 som bol na Jánošíkových dňoch a sfotil som si Vincka Rybára pri malom amfiteátri. Človek ešte vtedy netušil, že foto z augusta 1998 bude moje posledné, ktoré zachytilo tohoto veľkého človeka a muzikanta z Terchovej."

Vincent Rybár na Jánošíkových dňoch v roku 1998

Odkazy

Vincent Rybár - Najstarší terchovský muzikant