Štefan Hanuliak

verzia pre tlač
Štefan Hanuliak - portrét

Základné údaje

* 07.12.1930, Terchová
+ 21.12.1988, Terchová

ľudový rezbár

Texty o osobnosti

Život Štefana Hanuliaka

Štefan Hanuliak (na sklonku minulého roku sme si pripomenuli nedožité 80. výročie jeho narodenia) sa do širšieho povedomia zapísal najmä ako vychýrený ľudový rezbár a výmyselník, ktorý vždy hýril zaujímavými nápadmi. Ako rezbár kontinuálne nadviazal na bohaté domáce tradície. Podobne ako iní ľudoví umelci, aj on začal výrobou črpákov, postupom času ale vo svojej tvorbe rozvíjal staré pastierske námety, citlivo obohacované o rôzne jánošíkovské, folklórne a iné motívy. Bol dôverným znalcom kultúrneho dedičstva rodnej obce a jej okolia, ktoré rozvíjal, posúval i prehlboval po formálnej aj námetovej stránke. Vlastnou rozmanitou tvorbou dôstojne reprezentoval nielen seba a svoju rodinu, ale i ľudové umenie Jánošíkovho kraja. Žiaľ, ako vieme od jeho najbližších príbuzných, viacero pozoruhodných nápadov a rozrobených zámerov už zrealizovať nestihol...

Najvýznamnejšie a najznámejšie dielo Štefana Hanuliaka predstavuje bezpochyby vyrezávaný Terchovský betlehem, ktorý je už takmer 35 rokov nainštalovaný v tunajšom Kostole svätých Cyrila a Metoda. Ako autor celkového umeleckého riešenia si prizval k spolupráci priateľov Jozefa Holúbka a Štefana Krištofíka. Spoločným úsilím, obetavosťou a zanietenosťou zrealizovali betlehem, pozostávajúci z troch navzájom umne prepojených častí. Prvá časť znázorňuje “starú Terchovú” so svojimi remeslami a charakteristickým dobovým koloritom, druhá zas miesto Ježiškovho narodenia – skromný Betlehem – a tretia „prepychový Jeruzalem“. Pôvodné postavičky z plastov postupne nahradili figúrky z lipového dreva; bola to myšlienka duchovného správcu farnosti pátra Jozefa Šabu. Od konca 70. rokov minulého storočia sa teda používa výlučne lipové drevo.

Po smrti Štefana Hanuliaka nadviazali a rozvinuli ušľachtilú myšlienku jeho synovia Jozef, Ján, František a ich menovec Ján Hanuliak. V celej svojej majestátnej kráse a pôsobivosti sa Terchovský betlehem rozozvučí počas populárnej Jasličkovej pobožnosti, ktorá sa v miestnom chráme koná vždy na sviatok Božieho narodenia (25. 12.). Početní návštevníci obce z domova i zo zahraničia však môžu betlehem, majstrovské dielo Štefana Hanuliaka a jeho spolupracovníkov, obdivovať počas celého roka. (V súvislosti s uvedeným sa žiada pripomenúť, že Terchovský betlehem je staršieho dátumu ako väčší a medializovanejší Slovenský betlehem v Rajeckej Lesnej. Autor Slovenského betlehemu Jozef Pekara sa pravdepodobne inšpiroval terchovským dielom v čase, keď pre Kostol svätých Cyrila a Metoda v Terchovej spolu s ďalšími rajeckými rezbármi vyhotovoval drevorezbu korpusu.) V roku 2008 bola pri príležitosti 20. výročia úmrtia udelená Štefanovi Hanuliakovi in memoriam Cena Obce Terchová za zásluhy o rozvoj a propagáciu ľudovej tradície i duchovného života v Jánošíkovom kraji.

Fotografie

Štefan Hanuliak

Štefan Hanuliak

Štefan Hanuliak v roku 1986 pri betleheme

Štefan Hanuliak v roku 1986 pri betleheme

Odkazy

Fotografie z udelenia Ceny obce Terchová Štefanovi Hanuliakovi (in memoriam) a Vladimírovi Križovi