Rudolf Patrnčiak

verzia pre tlač
Rudolf Patrnčiak - portrét

Základné údaje

* 26.02.1959, Terchová


muzikant, riaditeľ MKS Terchová, organizátor

Texty o osobnosti

Život Ruda Patrnčiaka

Dlhoročný riaditeľ Miestneho kultúrneho strediska Rudolf Patrnčiak sa narodil 26.2.1959 v Terchovej. Pochádza zo známeho bačovského rodu, ktorý si vždy hrdo ctil, rozvíjal a propagoval ľudové tradície a kultúru rodného Jánošíkovho kraja. Na túto líniu kontinuálne nadviazal aj Rudolf Patrnčiak, ktorý sa svojou dlhoročnou obetavou umeleckou, organizačnou a manažérskou činnosťou zaradil medzi najvýraznejšie osobnosti regionálnej kultúry v celonárodných, respektíve celoslovenských reláciách. Za všetky jeho mnohostranné aktivity pripomenieme nezastupiteľný podiel na profilovaní Jánošíkových dní, Cyrilometodských dní, ako i mnohých ďalších kultúrnych, duchovných, športových a iných spoločenských podujatí, ktoré sa konajú na území obce.

Nemožno obísť ani Patrnčiakove neoceniteľné zásluhy v súvislosti s vytváraním podmienok pre tunajších začínajúcich umelcov, ďalej pôsobenie v svetoznámej muzike Bratov Muchovcov, vydávanie novín Terchová, knižných publikácií, dlhodobú spoluprácu s rozhlasom a televíziou, a tak ďalej a tak ďalej. Práve vďaka jeho neutíchajúcej energii, tvorivosti, nápadom, kontaktom, otvorenosti a schopnosti viesť zmysluplný dialóg sa Terchová stala výnimočným kultúrnym fenoménom, ktorý už dávno prekonal obmedzenia a stereotypy slovenských chotárov.

Pri príležitosti významného životného jubilea, 50. rokov, sa udeľuje Rudolfovi Patrnčiakovi Cena Obce Terchová za dlhoročný všestranný prínos ku komplexnému kultúrnemu, duchovnému a spoločenskému rozvoju Jánošíkovho kraja, ako aj k celoživotnej propagácii našej ľudovej kultúry a folklóru v domácom i medzinárodnom kontexte.

Peter Cabadaj

Päťdesiatnik Rudolf Patrnčiak

Zvykne sa hovoriť, že na počiatku všetkého bolo slovo. Na počiatku našich budúcich spoločných snažení bolo stretnutie. Zmenila sa doba, priplávali noví ľudia a my sme naivne verili, že budúci svet nám bude ležať pri nohách. Akoby aj nie! Začalo sa vymýšľať, organizovať, režírovať, vydávať, cestovať... Nebolo treba nijakých slov navyše, stačili len stretnutia, na ktorých sme sa dohodli, že ideme. A išli sme, a ideme doteraz. Nezabrzdí nás ani Rudova päťdesiatka, ktorej sa v dobrom zdraví a fyzickej i psychickej kondícii dožil pred niekoľkými mesiacmi.

Dlhoročný riaditeľ Miestneho kultúrneho strediska v Terchovej Rudolf Patrnčiak pochádza zo známeho bačovského rodu, ktorý si vždy hrdo ctil, rozvíjal a propagoval ľudové tradície a kultúru rodného Jánošíkovho kraja. Na túto líniu kontinuálne nadviazal aj Rudolf Patrnčiak, ktorý sa svojou dlhoročnou obetavou umeleckou, pedagogickou, organizačnou a manažérskou činnosťou zaradil medzi najvýraznejšie osobnosti regionálnej kultúry v celonárodných reláciách. Za všetky jeho neuveriteľne mnohostranné aktivity pripomeniem zásadný podiel na profilovaní Jánošíkových a Cyrilometodských dní, ako i mnohých ďalších kultúrnych, umeleckých, duchovných, športových a spoločenských podujatí, ktoré sa pravidelne konajú v Terchovej a jej okolí. Nemožno obísť ani Patrnčiakove neoceniteľné zásluhy v súvislosti s vytváraním podmienok pre začínajúcich terchovských umelcov, ďalej pôsobenie v svetoznámej muzike Bratov Muchovcov, veľké medzinárodné úspechy, vydávanie novín Terchová, knižných publikácií, dlhodobú spoluprácu s rozhlasom a televíziou, a tak ďalej, a tak ďalej. Práve vďaka jeho neutíchajúcej energii, tvorivosti, nápadom, kontaktom, otvorenosti a schopnosti viesť zmysluplný dialóg sa Terchová stala výnimočným kultúrnym fenoménom, ktorý už dávno prekonal obmedzenia a stereotypy slovenských chotárov.

Nechajme si však bilanciu úspechov, dopovedaných i nevyslovených snov na iný čas. S Rudom Patrnčiakom sa mi nežiada komunikovať prostredníctvom kníh, článkov, patetických slov či vylievania vlastných pocitov. On už dávno pochopil, že skutočný zmysel a poslanie kultúrnej roboty v našich zemepisných šírkach a ideových dĺžkach nespočíva v permanentnom zhromažďovaní materiálneho bohatstva, ale v komunikácii s človekom a akcentovaní skutočných hodnôt. Aj preto sa neustále stretávame, vymýšľame nové a nové projekty, aby nadviazaný dialóg mohol dýchať i naďalej. A že stále chýbajú peniaze? Prosím vás, tie chýbali v kultúre včera a nikto nepochybuje, že budú úspešne chýbať aj zajtra. Čo by však nikdy chýbať nemalo, je ocenenie poctivej dlhoročnej roboty poslov našej kultúry. Rudo Patrnčiak medzi takýchto vzácnych ľudí bez najmenších pochybností patrí. Preto pevne verím, že nedávnu päťdesiatku vníma len ako nové naštartovanie k ďalším veľkým výzvam a činom. Teším sa na to a ak budem môcť, opätovne sa rád pripojím. AD MULTOS ANNOS, milý náš jubilant a verný priateľ!

Peter Cabadaj
Slovenské národné noviny, 20(24), 2009, č. 29 – 30, s. 5

Fotografie

Certifikát o ocenení Rudolfa Patrnčiaka Zlatou Europeou

Certifikát o ocenení Rudolfa Patrnčiaka Zlatou Europeou

Odkazy

Profil: Rudolf Patrnčiak
Rudo Patrnčiak - túto hudbu má rád
Rudo Patrnčiak spomína na Vianoce v detstve
Rudolf Patrnčiak: Športovci raz vyhrávajú, raz prehrávajú. Muzikanti vyhrávajú stále (rozhovor)
Rudo Patrnčiak ocenený
Rudo Patrnčiak ocenený cenou Zlatá Europea
Poďakovanie Rudovi Patrnčiakovi pri príležitosti získania prestížneho ocenenia Zlatá Europea