Pavol Krištofík

verzia pre tlač
Pavol Krištofík - portrét

Základné údaje

* 07.08.1955, Terchová


komunálny politik, podnikateľ

Texty o osobnosti

Život Pavla Krištofíka

Jubilejný 50. ročník Jánošíkových dní ponúkol jedinečnú príležitosť uctiť si ľudí, ktorí významným spôsobom prispeli k rozvoju tohto renomovaného medzinárodného folklórneho festivalu a v širšom vnímaní i obce Terchová a nášho regiónu. Organizačný štáb napokon rozhodol, že udeľovanie ocenení žijúcim osobnostiam sa uskutoční v Kultúrnom dome Andreja Hlinku počas prvého festivalového dňa (26. 7. 2012).

Medzi 46 osobnosťami, ktoré si prevzali pamätnú medailu, nemohol chýbať ani dvojnásobný starosta Terchovej Pavol Krištofík.

Po vychodení základnej školy v rodisku študoval v rokoch 1970 - 1974 na Strednej priemyselnej škole dopravnej vo Zvolene, ktorú ukončil úspešne zvládnutými maturitnými skúškami. Nasledovalo štúdium na Vysokej škole technickej v Košiciach, odkiaľ v roku 1975 prestúpil a pokračoval na Vysokej škole dopravnej v Žiline (VŠD).Už ako študent-brigádnik sa P. Krištofík aktívne zapájal do rôznych letných aj zimných podujatí, organizovaných v Terchovej. V roku 1979 úspešne absolvoval VŠD a získal inžiniersky titul.

Keď sa vrátil zo základnej vojenskej služby, nastúpil do Technických služieb Terchová, kde pracoval už pred vojenčinou. Ako realizátor technického zabezpečenia pravidelne participoval na kultúrnom (Jánošíkove dni a iné podujatia) a športovom dianí v obci. V druhej polovici 80. rokov minulého storočia vykonával P. Krištofík funkciu poslanca Miestneho národného výboru Terchová. Od jesene 1990 pôsobil štyri roky ako zástupca starostu obce. V rokoch 1994 – 2002 bol starostom Terchovej, istý čas zastával aj post predsedu Združenia obcí Terchovej doliny a iné funkcie.

Počas osemročnej starostovskej éry P. Krištofíka sa v Terchovej zrealizovalo viacero veľkých projektov. Na tomto mieste pripomenieme aspoň rozsiahlu plynofikáciu obce, budovanie a rekonštrukciu miestnej vodovodnej siete, rekonštrukciu Kultúrneho domu A. Hlinku, početné rekonštrukcie miestnych komunikácií v centre i osadách... Obísť nemožno ani jeho podiel na príprave a realizácii Jánošíkových dní, Cyrilometodských dní a ďalších kultúrnych, spoločenských a športových podujatí. Ako starosta obce mal porozumenie pre rozmanité akcie, ktoré postupne z Terchovej urobili výnimočný regionálny kultúrny fenomén. Uvedomoval si význam historickej kontinuity a vedno so svojimi spolupracovníkmi sa snažil vytvárať primerané podmienky na dôstojnú prezentáciu pestrej škály aktivít. Spoločným úsilím sa podarilo dosiahnuť, že okolitý svet dnes Jánošíkov kraj vníma ako pozoruhodné miesto Slovenska, kde (nadväzujúc na bohatú minulosť) existuje živá kultúra, rozvinutý cestovný ruch a dynamicky pulzujúca súčasnosť.

Pavol Krištofík, ktorý je od roku 2002 podnikateľom, patrí bezpochyby do kategórie osobností, ktoré svojou činnosťou a dosiahnutými výsledkami významne prispeli k všestrannému rozvoju Terchovej v modernej ére.

Literatúra: Životopis Pavla Krištofíka (Rukopis, 2012); Cabadaj, P. – Kosec, M.: Medzinárodný folklórny festival Jánošíkove dni v Terchovej (1959, 1963 – 2012). Terchová 2012, s. 58.

Peter Cabadaj