Miroslav Vallo

verzia pre tlač
Miroslav Vallo - portrét

Základné údaje

* 07.08.1938, Terchová
+ 16.07.2007, Žilina

choreograf, muzikant, tanečník

Texty o osobnosti

Život Miroslava Vallu

Priateľ, folklorista, tanečník, hudobník Miroslav Vallo sa ako rodák z Terchovej veľmi skoro rozhodol osláviť všetko, čo Terchová v ľudovej tvorbe slovenskému národu dala.

Už ako šestnásťročný tancoval profesionálne v SĽUK-u pod vedením známeho choreografa Juraja Kubánku. V roku 1957 ako choreograf prispel k založeniu folklórneho súboru Považan, o krátky čas na to založil tiež súbory v Bytči a vo Veľkom Rovnom. Veľkou mierou sa tak zaslúžil o rozvoj slovenského folklóru v Žilinskom kraji. V roku 1959 stál pri zrode folklórneho súboru Stavbár, ktorý úspešne viedol ako umelecký vedúci a choreograf. O šesť rokov neskôr (1965) založil folklórny súbor Rozsutec, ktorý rozširoval krásne dielo, vytvorené našimi otcami a matkami. Rozsutec s úspechom reprezentoval naše ľudové umenie i v zahraničí. Získal prvenstvo na medzinárodnom festivale v Ohride (Juhoslávia), bol na umeleckých zájazdoch vo Francúzsku, NSR, Maďarsku i ďalších štátoch. Dva razy získal prvenstvo na festivale vo Východnej. V súbore Rozsutec pôsobil zhruba 10 rokov. V roku 1975 založil folklórny súbor Slovenár.

Venoval sa aj hre na husliach. Ako primáš hrával s významnými muzikantmi v Terchovskej muzike. Vo svojej tvorbe sa snažil, aby bohatstvo tradičného ľudového umenia bolo spracované a interpretované v najväčšej možnej miere autentickosti a prirodzenosti. Posledná choreografia, ktorú vytvoril pri príležitosti 40. výročia vzniku FS Rozsutec, mala názov „Na terchovskom dvore“ (2005). Zaslúžil sa o šírenie slovenského a hlavne terchovského folklóru. Môžeme ho považovať za prvého choreografa, ktorý vo svojich choreografiách prevažne čerpal námety a inšpirácie z terchovského kraja, jeho rodného kraja.

V roku 2005 získal titul Čestný občan obce Terchová.

„Dohrali husličky, dospieval chlapec, už nezaznie z tvojich úst, tá krásna terchovská pieseň.“

Miloslav Brtnický

Miroslav Vallo

Miroslav Vallo patril do kategórie terchovských folkloristov, ktorí sa už v mladom veku rozhodli všestranne rozvíjať a propagovať ľudovú kultúru, zvyky a tradície rodného Jánošíkovho kraja. Svojou celoživotnou činnosťou sa však zásadným spôsobom podieľal i na rozvoji folklórneho hnutia v (dnešnom) Žilinskom kraji.

Na sklonku tridsiatych a v prvej polovici 40. rokov minulého storočia sa v Terchovej narodila silná generácia muzikantov a spevákov, ktorá významne ovplyvnila kultúrny život v obci a jej okolí – Darina Kohútová-Hanuliaková, František Gažo, Tomáš a Viliam Meškovci, Alojz Cabadaj, Jozef Miho... Neodmysliteľnou súčasťou tohto generačného zoskupenia bol aj M. Vallo. Ako šestnásťročného talentovaného mládenca ho angažoval SĽUK, kde tancoval pod vedením renomovaného choreografa Juraja „Ďusa“ Kubánku.

Po odchode zo SĽUK-u (1957) prispel ako choreograf k založeniu folklórneho súboru Považan, o krátky čas na to inicioval vznik súborov v Bytči a vo Veľkom Rovnom. Keď sa M. Vallo vrátil zo základnej vojenskej služby, usadil sa v Žiline, kde založil v roku 1959 FS Stavbár, ktorý úspešne viedol ako jeho umelecký šéf a choreograf. O šesť rokov neskôr zo Stavbára odišiel a zakladá súbor Rozsutec (jeseň 1965), v ktorom strávil takmer celé desaťročie. Pravidelne s ním účinkoval na Jánošíkových dňoch v Terchovej i na ďalších folklórnych festivaloch doma aj v zahraničí. Viacero zaujímavých choreografií vytvoril v tomto období pre FS Rovňan z Veľkého Rovného. V zakladaní súborov pokračoval tiež v 70. rokoch minulého storočia. Po odchode z Rozsutca založil FS Slovenár (1975), kde dlhší čas profesijne pôsobil.

V pozícii externého choreografa spolupracoval M. Vallo s niekoľkými slovenskými folklórnymi súbormi. Nemožno obísť ani jeho dlhoročnú hru na husliach; ako predník hrával s viacerými ľudovými hudbami a významnými muzikantmi. V rámci svojej tvorby sa M. Vallo vždy snažil o to, aby bohatstvo tradičného ľudového umenia a folklóru bolo spracovávané a interpretované v čo možno najväčšej miere autentickosti a prirodzenosti. Toto jeho úsilie bolo korunované niekoľkými oceneniami, ktoré získal najmä za svoju choreografickú činnosť.

„Posledná choreografia, ktorú vytvoril pri príležitosti 40. výročia vzniku FS Rozsutec, mala názov Na terchovskom dvore (2005). A práve tu sa začína opätovné spoznávanie úžasnej osobnosti Mirka Vallu súčasnými členmi súboru a jeho vedenia. Netušila som však, že keď sa v marci 2007 dohodlo spoločné stretnutie Juraja Kubánku, ktorý vtedy robil pre Rozsutec choreografiu, a Mirka Vallu, že to bude naše posledné stretnutie s ním. A to sme sa dohodli, že pre FS Rozutec urobí choreografiu Drotár! Nestihol...“ (O. Baránková, 2007)

Na poslednej rozlúčke s M. Vallom sa 20. 7. 2007 v Žiline zúčastnilo veľmi veľa ľudí, nechýbali medzi nimi ani desiatky muzikantov z Terchovej a okolia. Za folklóru obec sa na pohrebe prihovorila Oľga Baránková z FS Rozsutec. Celoživotné zásluhy Miroslava Vallu na rozvoji a propagácii ľudovej kultúry rodného kraja boli v roku 2005, počas 43. ročníka medzinárodného folklórneho festivalu Jánošíkove dni, ocenené udelením Čestného občianstva Obce Terchová.

Literatúra:
Cabadaj, P.: Ďalší dvaja čestní občania obce Terchová – Miroslav Vallo. In: Terchová, 16, 2005, č. 5, s. 6;
Baránková, O.: Zomrel Miroslav Vallo. In: Terchová, 18, 2007, č. 5, s. 5.

Peter Cabadaj

Fotografie

Muzikant Miroslav Vallo

Muzikant Miroslav Vallo

Odkazy

O Miroslavovi Vallovi v histórii súboru Rozsutec
Opustil nás veľký človek - Miroslav Vallo