Milan Opalka

verzia pre tlač
Milan Opalka - portrét

Základné údaje

* 13.02.1961, Terchová


akademický sochár, umelec

Texty o osobnosti

Profil Milana Opalku

Po vychodení základnej školy v rodnej Terchovej absolvoval stredoškolské a vysokoškolské umelecké štúdium v Bratislave. Po ukončení Vysokej školy výtvarných umení ostal pedagogicky pôsobiť na svojej alma mater, kde zotrval do februára 1990. Potom sa vrátil do rodnej obce a stal sa prvým porevolučným starostom Terchovej. Ako najvyšší predstaviteľ obce sa napríklad významne podieľal na vzniku Cyrilometodských dní, novín Terchová, prírodnej galérie Quo vadis a ďalších aktivít, z ktorých niektoré mali nadregionálny charakter a význam.

Krátko pôsobil aj ako poslanec Národnej rady Slovenskej republiky. Po roku 1994 sa opätovne vrátil na Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave, kde sa venuje nielen pedagogickej práci, ale aj vlastnej tvorivej činnosti. Svoje pozoruhodné umelecké dielo vystavoval na početných prezentáciách doma i v zahraničí, kde je možno známejší ako na Slovensku.

Milan Opalka nikdy neprerušil tvorivé kontakty s rodiskom, čoho dôkazom sú viaceré zrealizované projekty. Za všetky pripomenieme jedinečnú kamennú Krížovú cestu pod vrchom Oravcove, ktorá je vyhľadávaným pútnickým miestom. Ide o pôsobivé svedectvo hlbokého úprimného vzťahu citlivého človeka-umelca k viere, nadčasovým duchovným hodnotám, dedičstvu otcovizne a v neposlednom rade i prejavom hrdosti na svoj pôvod. Milan Opalka, ktorý s rodinou trvalo žije v našej obci, sa významne zaslúžil o kultúrny, umelecký i duchovný rozvoj Terchovej.

Fotografie

Milan Opalka pri práci...

...na inštalácii Krížovej cesty na Oravcovom v Terchovej

Milan Opalka pri práci...

Milan Opalka pri práci...

...na inštalácii Krížovej cesty na Oravcovom v Terchovej

Milan Opalka pri práci...

Pád - Anjel

Pád - Anjel

Divé husy

Divé husy

Veľký jazyk

Veľký jazyk

Nanebovstúpenie

Nanebovstúpenie

Biskupská berla

Biskupská berla

Milan Opalka so svojim dielom

Milan Opalka so svojim dielom

Odkazy

Stránka Milana Opalku
Krížová cesta na vrch Oravcovej, ktorej autorom je Milan Opalka
Milan Opalka má svoje dielo (ceruzku) aj v Galérii Medzinárodného sochárskeho sympózia vo farskej záhrade v Terchovej
Výstava Milana Opalku v Terchovej
Nová kaplnka u Srniakov, ktorej autorom je Opalka