Martin Slivka

verzia pre tlač
Martin Slivka - portrét

Základné údaje

* 01.11.1929, Spišský Štiavnik
+ 23.09.2002, Bratislava

filmár, režisér, scenárista, dokumentarista

Texty o osobnosti

Života Martina Slivku

Filmový scenárista a režisér, etnograf a vysokoškolský pedagóg Martin Slivka sa narodil 1. 11. 1929 v Spišskom Štiavniku. Absolvoval štúdium réžie na FAMU v Prahe, etnografie a folkloristiky na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Od roku 1955 bol režisérom Štúdia krátkeho filmu v Bratislave, od roku 1977 pôsobil ako pedagóg na VŠMU v Bratislave.

Ide o jednu z najvýznamnejších osobností novodobej slovenskej kultúry. Vo svojej tvorbe sa zameriaval najmä na ľudovú kultúru, jej autentické formy a prejavy. V tomto ohľade sa stal priekopníkom takzvanej etnografickej línie slovenského dokumentarizmu. Z jeho mimoriadne bohatej filmárskej činnosti pripomenieme aspoň jedinečný cyklus o ľudovej kultúre, ktorý nakrútil v rokoch 1972 – 73. Išlo o umelecky unikátne dokumenty o najstarších remeslách, fašiangoch, výšivkách, obradovom divadle a poodbne. Viaceré filmy Martina Slivku získali ocenenia na prestížnych domácich i medzinárodných festivaloch a prehliadkach. Film Odchádza človek (1968) zaradilo UNESCO v roku 1995 do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva.

Martin Slivka mal úprimný hlboký vzťah aj k Terchovej a ľudovej kultúre Jánošíkovho kraja, ktorý pravidelne navštevoval. Terchovské motívy a inšpirácie sa preto významne premietli do niekoľkých jeho diel. Osobitne však treba pripomenúť dva filmy, ktoré zásadným spôsobom reflektujú a najmä dokumentujú tunajší hudobný prejav a v širších súvislostiach i celú miestnu ľudovú kultúru a tradíciu; ide o filmy Terchovská muzika (1984) a Muchovci (1988). Plodný život a dielo Martina Slivku sa s definitívnou platnosťou uzavrelo 23. 9. 2002. O šesť neskôr nakrútil o ňom režisér Martin Šulík film Muž, ktorý sadil stromy. V tomto filme majú svoju významnú rolu aj Bratia Muchovci z Terchovej.

Cena Obce Terchová sa udeľuje profesorovi Martinovi Slivkovi im memoriam za výnimočný umelecký prínos k všestrannej propagácii a dokumentácii ľudovej kultúry a folklóru Jánošíkovho kraja. Aj takouto formou si chce naša obec uctiť a pripomenúť blížiace sa nedožité 80. výročie narodenia tohto výnimočného umelca a vzácneho človeka.

Peter Cabadaj

Film Terchovská muzika (1984)

Film o slávnej terchovskej muzike, ktorý natočil v roku 1984 režisér Martin Slivka.

Film Bratia Muchovci (1988)

Film o Bratoch Muchovcoch, ktorý natočil v roku 1988 režisér Martin Slivka.

Odkazy

Osobnosť Martin Slivka
Odišiel Martin Slivka: Filmár svetového formátu
Na Febiofeste mala premiéru filmová pocta Martinovi Slivkovi
Martin Slivka – Muž, ktorý sadil stromy
Martin Slivka - Muž, ktorý sadil stromy
Martin Slivka na CSFD.cz