Ladislav Cingel

verzia pre tlač
Ladislav Cingel - portrét

Základné údaje

* 18.12.1949, Dunajská Lužná


starosta Dunajskej Lužnej, dlhoročný priaznivec a propagátor Terchovej

Texty o osobnosti

Život Ladislava Cingela

Ing. Ladislav Cingel sa narodil 18. 12. 1949 v Dunajskej Lužnej – Jánošíkovej ako druhý syn rodičov Jozefa Cingela – Martinča a Márie Muráňovej – Zlienskej, ktorí sa do vtedajšieho Schildernu na Žitnom ostrove presťahovali z Terchovej. Po skončení základnej a strednej školy vyštudoval popri zamestnaní Poľnohospodársku univerzitu v Nitre. V roku 1973 sa oženil a spolu s manželkou Kristínou vychovali päť dcér. Po Novembri 1989 sa z podnetu priateľov rozhodol kandidovať na funkciu starostu obce Dunajská Lužná za Kresťansko-demokratické hnutie. A uspel nielen v prvých demokratických voľbách roku 1990, ale aj v ďalších štyroch! Funkciu starostu Dunajskej Lužnej tak vykonáva už takmer 20 rokov! V rokoch 2001 – 2005 bol poslancom Bratislavského samosprávneho kraja za okres Senec, v rámci ZMOS-u je členom rady regiónu Podunajsko.

Ladislav Cingel nikdy nestratil kontakt s rodiskom svojich rodičov, naopak, vždy sa hrdo hlásil ku koreňom vlastného rodu. Počas detstva takmer pravidelne trávil prázdniny v Štefanovej u starých rodičov z maminej strany. Aj preto mu kraj pod Rozsutcom tak prirástol k srdcu, aj preto spolu s rodinou a priateľmi nemôže chýbať na Jánošíkových či Cyrilometodských dňoch. Ako starosta Dunajskej Lužnej každý rok organizuje autobusový zájazd do Terchovej, aby aj jeho spoluobčania mali možnosť byť účastníkom folklórneho festivalu Jánošíkove dni. Ako sám hovorí, i takouto formou sa snaží udržiavať u svojich spoluobčanov dedičstvo našich otcov.

Čestné občianstvo Obce Terchová sa udeľuje tohtoročnému jubilantovi Ing. Ladislavovi Cingelovi za celoživotný prínos k propagácii našej obce a pestovaniu terchovského povedomia medzi rodákmi a ich potomkami na západnom, respektíve južnom Slovensku.

Ďakovný list Ladislava Cingela po udelení Čestného občianstva obce Terchová

Vážený pán starosta, vážené obecné zastupiteľstvo,

uplynul už takmer mesiac od Vášho slávnostného zasadania, kde mi bolo udelené čestné občianstvo Vašej (a teraz už i tak trochu mojej) obce Terchová. Chcem sa Vám všetkým ešte raz za túto poctu, za toto ocenenie, za tento pekný deň v mojom živote úprimne poďakovať. Beriem ho ako ocenenie nielen mojej osoby, ale aj širokej Cingelovej – Martinčovej rodiny či už žije v Dunajskej Lužnej, v Terchovej alebo niekde inde. Oni mi ku tejto pocte moc pomohli.

Po tohtoročných Jánošíkových dňoch som aj so svojou manželkou pobudol na Terchovej ešte týždeň. Do sýta som sa znova, ako vo svojej mladosti, nechal opájať krásou a velebou tohto nádherného, Bohom požehnaného kraja slovenskej zeme. Ako človeku so samosprávy mojej pozornosti neunikla skutočnosť, aké veľké úsilie, námahu a čas venujete rozvoju obce, jej infraštruktúry, ochrane a tvorbe zdravého životného prostredia i rozvoju turistiky, kultúry a športu. Za toto Vám vážený pán starosta, vážení súčasní i predchádzajúci členovia terchovskej samosprávy patrí uznanie a úprimné poďakovanie.

Terchová je na Slovensku v dobrom slova zmysle medzi obcami i mestami „veľký pojem“. A je teda pre mňa veľká česť, a som na to patrične „po terchovský“ hrdý, byť v takejto obci čestný občan. Dávam Vám verejne prísľub nikdy sa tomuto titulu nespreneveriť, hrdo sa ku nemu hlásiť a konať v budúcnosti tak, aby som ho svojimi činmi aj naďalej napĺňal. Budem tak konať pre svoju česť, pre dobro obce a občanov Terchovej.

Vážený pán starosta, vážené obecné zastupiteľstvo, milí rodáci záverom môjho Ďakovného listu Vás z úprimného srdca všetkých pozdravujem. Pri rozvoji a budovaní Terchovej Vám prajem mnoho ďalších úspechov. V osobnom živote prajem každému pevné rodinné zázemie, zdravie i šťastie. A pre všetky naše snaženia, pracovné i osobné želám aj Vám aj sebe hojnosť Božích požehnaní.

S vďakou, úctou a pozdravom
Ing. Ladislav Cingel
starosta obce Dunajská Lužná