Kamil Muráň

verzia pre tlač
Kamil Muráň - portrét

Základné údaje

* 01.12.1962, Terchová


učiteľ, básnik, súkromný podnikateľ, živnostník

Texty o osobnosti

Život Kamila Muráňa

V druhej polovici 70. rokov minulého storočia sa v Terchovej razantne prihlásila o slovo najmladšia generácia rodákov, ktorá postupom času významne prispela k rozvoju tunajšieho folklóru, kultúrneho diania, populárnej hudby a športu. Rýdzo amatérske podmienky a často aj ľahostajnosť okolia ich neodradili od šľachetného úmyslu prispieť k skvalitneniu a prehĺbeniu spoločenského života v obci. Do kategórie týchto zanietených nadšencov sa svojou všestrannou organizačnou a tvorivou činnosťou bezpochyby zaradil i Kamil Muráň.

Po vychodení Základnej deväťročnej školy v Terchovej študoval na Gymnáziu Veľká Okružná v Žiline, ktoré ukončil úspešne zvládnutými maturitnými skúškami. Svoje vzdelanie si rozšíril nadstavbovým štúdiom kultúrno-východnej činnosti v Bratislave. Vzápätí ho prijali na Pedagogickú fakultu v Nitre, kde študoval učiteľstvo I. stupňa základných škôl. V roku 1988 promoval a o krátky čas narukoval na základnú vojenskú školu (Klatovy, Kdyně, Sušice). Po návrate z vojenčiny pôsobil v rokoch 1989 – 1991 ako učiteľ na Základnej škole v Belej, kde si založil rodinu a s definitívnou platnosťou zakotvil. Od roku 1991 je súkromným podnikateľom - živnostníkom.

S poéziou koketoval mladý Kamil už na základnej škole. Hlboký osobný vzťah k rodnému kraju a citlivý pozorovaní talent spôsobili, že rôzne odtiene terchovského sveta dokázal vstrebávať a zobrazovať v pestrých básnických farbách. „Som z tých, ktorí pociťujú vrúcny vzťah k svojmu rodisku. Ono má v sebe to fluidum, ktoré nikde inde nepocítiš. Opustíš ho, ale vraciaš sa ako bumerang, aby si v ňom začul svoj detský plač, stratený smiech, tam kdesi na záhumní ešte raz pocítil detskú bezstarostnosť. Posadíš sa na medzu, privrieš oči a bežíš s dotlčenými kolenami za mamou, za husami, za loptou, za kamarátmi, za dievčaťom, za svojimi deťmi... Všetko je ako sen. Všetko je ako pohár vína, ktorý nezadržateľne vyprchá z hlavy. A človek žije pre tie dni návratu, pre to neopakovateľné vinobranie." (K. Muráň)

Vo svojej pisateľskej činnosti pokračoval Kamil Muráň aj počas gymnaziálnych štúdií v Žiline. Básne a úvahy o literatúre publikoval na stránkach stredoškolského časopisu Mladými očami. Niekoľko veršov mu v rámci rubriky Nové slovo mladých uverejnil jej redaktor a garant, známy slovenský básnik a spisovateľ Vojtech Mihálik. Vtedy ešte mladý autor nemohol tušiť, ako ďaleko visia časové kontúry knižného vydania týchto jeho veršov...

Zásluhou agilného Miestneho kultúrneho strediska začali v Terchovej po roku 1989 vychádzať nielen obecné noviny, ale aj zaujímavé knižky, reflektujúce z rôznych uhlov pohľadov bohatú minulosť, tradície, kultúru i súčasnosť Jánošíkovho kraja. Osobitne sa v tejto súvislosti treba zmieniť o edícii Terchovská poézia. V jej rámci vychádzali básne miestnych rodákov, ako i osobností, ktoré v Jánošíkovom kraji prežili časť svojho životného príbehu. Piatym zväzkom spomínanej knižnej série bola Muráňova zbierka veršov Strapatý chlapec (1994), rekapitulujúca takmer 15 rokov básnikovho tvorivého úsilia.

„Pokrok je neúprosný. Babicule vymreli a my všetci sa musíme ísť narodiť do nemocnice. Samozrejme, musí to tak byť. Ale je to spravodlivé? Celý čas rastiete doma v tele matky a keď začnú pôrodné bolesti, hybaj preč od rodnej pece. Azda preto nad touto nespravodlivosťou novorodenci plačú. ,Domov sú ruky, na ktorých smieš plakať´..., hovorí básnik Miroslav Válek. Keby som mohol, dal by som opraviť ten nespravodlivý zápis v rodnom liste, pretože moje rodisko nie je pôrodnica, ale Terchová!“ (K. Muráň, 1994)

Začiatkom decembra minulého roku oslávil Kamil Muráň významné životné jubileum. Dúfame, že sa náš starý dobrý kamarát nenahnevá, keď mu síce so značným s oneskorením, ale o to srdečnejšie zavinšujeme k jeho nedávnej päťdesiatke pevné zdravie, hojnosť Božích milostí a trvalé rodinné šťastie. Zároveň, milý Kamil, veríme v častejšie osobné stretnutia a úprimne držíme palce, aby sa Ti podarilo vydať zamýšľanú zbierku básní s viac ako veľavravným názvom Rodný kraj.

Literatúra:
Muráň, K.: Strapatý chlapec. Terchová 1994;
Cabadaj, P.: Keď sa povie Terchová.
Vyznanie rodisku. Terchová 1994, s. 39.

Peter Cabadaj