Juraj Czeisel

verzia pre tlač
Juraj Czeisel - portrét

Základné údaje

* 19.04.1865, Kláštor pod Znievom
+ 05.12.1937, Terchová

kňaz, osvetový pracovník, prekladateľ

Texty o osobnosti

Život Juraja Czeisela

Svojou neúnavnou osvetou a publikačnou činnosťou sa Juraj Czeisel zaradil medzi popredné slovenské osobnosti prvých troch decénií 20. storočia.

Roku 1887 ukončil teologické štúdium a krátky čas pôsobil ako kaplán v Horných Vesteniciach. Potom vyučoval náboženstvo na Vyššej dievčenskej škole v Trenčíne, od roku 1900 bol riaditeľom tejto školy. V rokoch 1905 až 1911 spravoval farnosť v Moravskom Lieskovom, od roku 1911 až do svojej smrti účinkoval ako duchovný správca farnosti a Kostola svätého Martina v Terchovej.

Juraj Czeisel bol známy tým, že medzi svojimi farníkmi šíril osvetu v najširšom zmysle tohto slova. Bojoval najmä proti alkoholizmu, zakladal spolky miernosti, pravidelne publikoval... Články protialkoholického zamerania mu vychádzali v slovenskej i maďarskej periodickej tlači. V maďarčine vydal samostatné spisy Otvorený list autorom Obzoru Nitrianskej župy (1906) a Pravda o liehových nápojoch (1907). Z maďarského jazyka preložil do slovenčiny niekoľko náboženských diel (Malá obrázková biblia alebo dejiny spasenia, 1898 Ľudový životopis ctihodného Jána Bosku, 1925 a iné).

Juraj Czeisel prežil v Terchovej neľahké roky. Najtvrdšou skúškou bolo nesporne obdobie I. svetovej vojny. Práve jeho zásluhou sa počas vojny podarilo zachrániť v Kostole svätého Martina historický zvon menom „Juraj“.

Cabadaj, P., Križo, V.: Terchová, Terchová, Obec Terchová, 2003, s. 119.

Odkazy

143 rokov od narodenia Juraja Czeisela