Jozef Turčan

verzia pre tlač
Jozef Turčan - portrét

Základné údaje

* 25.04.1922, Terchová
+ 15.09.2009, Bratislava

hudobník

Texty o osobnosti

Život Jozefa Turčana

Vo všeobecnosti sa vie, že Terchová je rodiskom mnohých muzikantov, ktorí úspešne propagovali a propagujú jedinečnú ľudovú tradíciu Jánošíkovho kraja. Už menej sa vie, že z tohto nesmierne inšpiratívneho prostredia pochádzajú aj osobnosti, ktoré sa profesionálne venovali iným hudobným žánrom. Do tejto kategórie sa svojou dlhoročnou činnosťou v oblasti dychovej hudby zaraďuje i Jozef Turčan.

Už ako malého chlapca ho osudovo očarila hudba. Keď pásol kravy pod Pupovom, učil sa pri tom hrať na barytón. Otec začínajúceho muzikanta mal s tým veľa nepríjemností, lebo práve pod Pupovom pásli Krištofíkovia kone, ktoré sa báli zvuku barytónu, a preto robili škodu na obilí a zemiakoch... Druhý hudobný nástroj, ktorý už v mladom veku zručne ovládal, boli husle; ako chýrny primáš pravidelne hrával na krstinách, svadbách, majálesoch, športových podujatiach a iných príležitostiach. Ako člen terchovskej dychovky hrával tiež na rôznych slávnostných bohoslužbách a obradoch v Kostole sv. Martina.

Na muzikantskom raste Jozefa Turčana mali významný podiel nedávno zosnulý Štefan Patrnčiak, ako i učitelia Matraj a Kunst. „Štefan Patrnčiak bol členom profesionálnej vojenskej hudby v Prešove a po stránke muziky mal z pohľadu nás, Terchovcov, veľké zásluhy. Mne osobne z Prešova posielal notový materiál – stupnice, akordy, valčíky, polky, pochody a rôzny ďalší materiál, za čo mu zo srdca úprimne ďakujem“ (J. Turčan, 2007).

Dňa 1. 10. 1942 narukoval dvadsaťročný Jozef Turčan do Trenčína. Pôsobil v horskej kanónovej batérii, kde absolvoval aj peší výcvik. Na Nový rok 1943 ho prevelili do Liptovského Sv. Mikuláša, pričom dva roky hrával v tamojšej známej vojenskej hudbe. V marci 1945 sa stal profesionálnym členom Dychovej hudby ministerstva vnútra v Bratislave, v ktorej potom pôsobil úctyhodných 36 rokov! Hral na barytón, baskrídlovku a pozaun. Počas pôsobenia v spomínanej dychovej hudbe systematicky spolupracoval so Slovenským hudobným fondom. Okrem iného napríklad prepisoval a transponoval pre všetky hudobné nástroje opery našich popredných hudobných skladateľov (Ján Cikker, Eugen Suchoň) a hudobných skladieb (Gejza Dusík, Bartolomej Urbanec, Tibor Andrašovan, Janko Matuška, Miroslav Brož a mnohí ďalší). V spomínanej oblasti prepisovania a transponovania opier a rôznych hudobných skladieb predstavoval na Slovensku absolútnu špičku, ktorú uznávali renomovaní skladatelia i hudobní teoretici.

Jozef Turčan sa významne zaslúžil aj o profesionálnu propagáciu ľudovej kultúry rodného Jánošíkovho kraja – najmä v Bratislave, kde „má trvalý pobyt“ už takmer 65 rokov. Spolu s ďalšími Terchovcami žijúcimi v našom hlavnom meste roky rokúce hrával na rôznych spoločenských podujatiach, podieľal sa na organizovaní povestných rodáckych stretnutí a pod. Vlani sme ho mali príležitosť po rokoch vidieť i na Jánošíkových dňoch v komornom programe Ozveny z kraja Jánošíka vo svete. V Kultúrnom dome A. Hlinku si s veľkou pasiou a precítene zahral a zaspieval spolu s vnukom Martinom Adamovičom, ktorý sa taktiež vydal na dráhu profesionálneho hudobníka.

V týchto dňoch si Jozef Turčan v kruhu svojej rodiny pripomína ťažko uveriteľné 87. narodeniny.

Peter Cabadaj

Zdroje:
Vlastnoručne napísaný životopis Jozefa Turčana
Archív MKS Terchová, Ruda Patrnčiaka a Petra Cabadaja

Fotografie

Absolventský koncert Jozefa Turčana

Konal sa v Moyzesovej sieni na Vajanského nábreží v Bratislave v roku 1958.

Absolventský koncert Jozefa Turčana

Jozef Turčan na Jánošíkovych dňoch v Terchovej

Jozef Turčan na Jánošíkovych dňoch v Terchovej

Jozef Turčan na Jánošíkovych dňoch v Terchovej

Jozef Turčan na Jánošíkovych dňoch v Terchovej

Odkazy

Zomrel Jozef Turčan