Jozef Gargulák

verzia pre tlač
Jozef Gargulák - portrét

Základné údaje

* 03.03.1928, Beňušovce
+ 14.12.2010, Žilina

horolezec, lyžiar, publicista, fotograf

Texty o osobnosti

Život Jozefa Garguláka

Celý svoj aktívny život prežil Jozef Gargulák v práci pre Horskú službu (HS). Od roku 1958 pôsobil ako jej terénny pracovník, v rokoch 1964 – 1989 (do odchodu na dôchodok) bol náčelníkom HS Malá Fatra vo Vrátnej. Postupom času sa vypracoval na vynikajúceho horolezca, renomovaného metodického odborníka a ústredného cvičiteľa na sústredeniach a školeniach HS. Svoje odborné znalosti plnohodnotne využíval pri výkone rôznych funkcií v rámci ústredných orgánov HS. Počas jeho pôsobenia vo funkcii náčelníka HS sa napríklad zrealizovali plány na výstavbu záchranných staníc a Domu HS Malá Fatra vo Vrátnej. Na základe iniciatívy a obetavého úsilia J. Garguláka bola v roku 1965 zriadená pracovná skupina, ktorá mala za úlohu budovať a opravovať turistické chodníky, v zimných mesiacoch zas upravovať lyžiarske svahy a trate (skupinu, s ktorou dlhodobo spolupracoval, zriadili pri Telovýchovnej jednote Slovan Malá Fatra Žilina). HS a jej činnosť roky rokúce propagoval aj ako horský vodca, publicista, značkár a fotograf.

Jozef Gargulák sa tiež často zúčastňoval na sústredeniach a školeniach zahraničných horských služieb v alpských krajinách, ale aj v Juhoslávii, Bulharsku, Poľsku a inde. Ako uznávaný rozhodca pôsobil pri populárnych medzinárodných lyžiarskych pretekoch žiakov SKI INTERKRITÉRIUM Vrátna (každoročne sa na nich zúčastňovali žiacke družstvá z viacerých štátov Európy), pri pretekoch žiakov o Cenu Terchovej a v rámci iných športových podujatí.

V spolupráci s Vladimírom Križom a ďalšími odborníkmi pripravil J. Gargulák na vydanie viacero populárnych turistických sprievodcov. Vo fondoch Slovenskej národnej knižnice v Martine je evidovaných 13 knižných vydaní. Turistický sprievodca Malá Fatra vyšiel v troch vydaniach (1980, 1984, 1990), jeho nemecká verzia taktiež v troch vydaniach (1984, 1987, 1990), turistický sprievodca Vrátna spolu v piatich vydaniach (1972, 1977, 1981, 1987), nemecká verzia vyšla v roku 1981. O dva roky neskôr (1983) vyšiel turistický sprievodca Žilina a okolie. Už len spomenuté základné údaje hovoria jasnou rečou, že o tieto precízne spracované publikácie bol veľký záujem. Zároveň platí, že knižní turistickí sprievodcovia prispeli okrem primárneho propagačnoinformačného zreteľa aj k prehĺbeniu širšieho poznania o Jánošíkovom kraji.

Začiatkom roka 1990 sa J. Gargulák zaradil do skupiny ľudí, ktorí stáli pri zrode novín Terchová – prvého dedinského periodika na území vtedajšej federácie. Ako aktívny člen redakčnej rady a skúsený publicista uverejňoval vedno s Alicou Bezákovou a svojím dlhoročným spolupracovníkom V. Križom zaujímavé historické exkurzy do histórie obce a jej okolia. Tieto pozoruhodné príspevky na jednej strane významne obohacovali obsahovú časť (vtedy) mesačníka Terchová, na strane druhej dokumentovali starý svet pre mladšie generácie záujemcov o minulosť Jánošíkovho kraja. Nemožno obísť ani skutočnosť, že redakcii našich novín J. Gargulák veľkoryso daroval svoje vzácne fotografie, ktoré boli postupne publikované na ich stránkach.

Za dlhoročnú záslužnú prácu v prospech Horskej služby, horolezectva, lyžiarstva a turistiky bolo J. Gargulákovi udelené vyznamenanie Za rozvoj telovýchovy (1973, 1979), ďalej Strieborný (1989) a Zlatý odznak HS (1979), Tyršova medaila (1989), Čestný odznak HS (1989) a iné ocenenia.

V lete minulého roku sa Jozef Gargulák zúčastnil na podujatí, venovanom 20. výročiu vzniku novín Terchová (júl 2010). Vedeli sme o ňom, že ho už dlhšie trápia veľké zdravotné problémy, nikto však nemohol tušiť, že pre veľkú väčšinu zúčastnených pôjde o posledné stretnutie s ním. Zomrel v Žiline vo veku nedožitých 83 rokov. Na želanie zosnulého sa rozlúčenie konalo len v úzkom rodinnom kruhu.

Peter Cabadaj, Vladimír Križo

Literatúra:
Mrázik, F. a kol.: Priekopníci Horskej služby na Slovensku. Veľká Lomnica 1993;
Cabadaj, P. – Križo, V.: Terchová. Terchová 2003 (register);
Špánik, K.: Horská služba na Slovensku – 50 rokov. Liptovský Mikuláš 2004

Fotografie

Členovia redakčnej rady pri 10. výročí novín Terchová

zľava - vdp. Jozef Šabo, Milan Moravčík st., Jozef Gargulák a Vladimír Križo

Členovia redakčnej rady pri 10. výročí novín Terchová