Ján Miho

verzia pre tlač
Ján Miho - portrét

Základné údaje

* 29.03.1949, Terchová


folklorista, podnikateľ, mecén

Texty o osobnosti

Život Jána Miha

Životné smerovanie tejto nezameniteľnej osobnosti osudovo poznačilo prostredie rodnej osady Kvočkovci, kde sa ešte v 50. a 60. rokoch minulého storočia zachovali jedinečné autentické prejavy ľudovej kultúry, najmä hudby. Jano Miho sa vždy hrdo hlásil k odkazu legendárnej Kvočkovskej muziky, ktorú charakterizoval svojsky archaický interpretačný štýl a zdravý dedinský humor. Pripomenieme, že kvočkovskí hudci (spolu s tancujúcim starým otcom J. Mihu) účinkovali v nezabudnuteľnom, celosvetovo ocenenom filme režiséra Dušana Hanáka Obrazy starého sveta (1972).

„Terchová je môj lekár aj balzam zároveň, ktorý potrebujem vo chvíľach súženia i radosti. Ide o miesto, kde čerpám silu celého záberu svojho života. Je to miesto, kde som od malička duchovne vedený ku viere v Boha, ako v rodine, tak i v škole. Z tejto sily ducha, ktorú som dostal od svojich rodičov a duchovných predstavených, sa opieram dodnes – čím ďalej, tým viac. V nej cítim svoju silu a cestu môjho života. Terchová je miestom, kde zabúdam na krivdy, ktoré som prežil; je miestom, kde myslím iba na dobro. Nerozmýšľam o zlých ľuďoch, ale iba o tých dobrých.“ (J. Miho)

Terchovské srdce bolo vždy mimoriadne citlivé na interpretačné majstrovstvo muzikantov a spevákov z Jánošíkovho kraja. Dokázalo harmonicky biť, keď sa svojho milovaného nástroja chopili ľudia, pre ktorých sa terchovská muzika stala doživotnou posvätnou kategóriou. Terchová v sebe geneticky vlastní čarovnú silu, ktorá mimo vplyv okolitého sveta štedro a originálne zároveň ponúka tomu istému svetu vlastné posolstvo. Jeho podoba býva pravidelne nevyspytateľná, v súvislosti so vzťahom k rodisku však vždy pôsobivo a úprimne rovnaká. Každý terchovský muzikant je inšpiratívne poznačený uvedeným vzťahom, každý terchovský muzikant ho umne dokáže interpretovať inakšie, pre každého terchovského muzikanta sú ale rodné súradnice životodarnými kúpeľmi, poskytujúcimi permanentne nové a nové tvorivé sily na ďalšie interpretácie.

Jano Miho patrí do kategórie tých terchovských muzikantov, ktorí svoje vlastné videnie a chápanie rodiska posunuli do širších interpretačných významov a súvislostí. V ich bezprostrednom rámci sa akosi zákonite a prirodzene stretávajú osudový vzťah k Terchovej, úcta k tradíciám, láska k príbuzným s úprimným kamarátstvom a prežitými huncútstvami. Nad všetkým však majestátne tróni plnohodnotný vzťah k osvedčeným kresťanským pilierom, prostredníctvom ktorých sa terchovské srdce a terchovská duša rozozvučali, rozihrali a rozospievali v celej svojej neopakovateľnej kráse i rozmanitosti.

Od polovice 80. rokov minulého storočia zainteresovaní ľudia cieľavedome pracovali na tom, aby terchovskí futbalisti postúpili z II. triedy do vyššej súťaže; stalo sa tak v sezóne 1988/1989. Klub Jánošík Terchová hral po prvý raz v histórii krajskú súťaž! O dva roky neskôr sa pod vedením trénera Františka Placha, ktorého „zlanáril“ jeho starý priateľ Ján Miho, vybojoval postup do I.A triedy krajských futbalových majstrovstiev. V prvej polovici 90. rokov napredovala aj mládež; do vyšších súťaží postúpili dorastenci i starší žiaci, vzniklo družstvo mladších žiakov. Najväčšiu zásluhu na tom všetkom mal vtedajší hlavný organizátor a sponzor terchovského futbalu Ján Miho.

„Ja som pri muzike nestretol a dúfam, že ani nestretnem človeka, ktorý by riešil smutné veci, ohováračky zlým spôsobom. Stretol som sa vždy s ľuďmi, ktorí rozdávali radosť a veselú myseľ. Z tohto dôvodu plným hrdlom a z celého srdca môžem prehlásiť, že ľudia, ktorí sú veselí, ktorí rozumejú hudbe, tancu, spevu, slovu i obrazu akéhokoľvek žánru, rozumejú duchovnej kultúre, mali by riadiť ostatné sféry života. Keďže títo ľudia majú vysoký spoločenský kredit a vedia iným rozdávať viac radosti ako prijímať, je to dôkaz, že nie sú materialisti a ich sila je ďaleko viac v duchovnej oblasti spolunažívania a spolupatričnosti.“ (J. Miho, 1994) V roku 2009 bola pri príležitosti 60. výročia narodenia udelená Jánovi Mihovi Cena Obce Terchová za celoživotný prínos k rozvoju, propagácii a dokumentácii ľudového kultúrneho dedičstva rodiska. Samozrejme, prihliadlo sa tiež na jeho významné zásluhy v súvislosti s rozvojom terchovského futbalu, ako aj všestrannú podporu mnohých kultúrnych, duchovných, športových a spoločenských podujatí.

Ján Miho dostal cenu obce Terchová

Folklorista a podnikateľ Ján Miho sa narodil 29.3.1949 v Terchovej. Jeho životné smerovanie osudovo poznačilo prostredie rodnej osady, kde sa v 50. a 60. rokoch minulého storočia ešte zachovali jedinečné autentické prejavy ľudovej tradície, najmä hudby. Ján Miho, po terchovsky Jano Miho, sa vždy hrdo hlásil k odkazu legendárnej Kvočkovskej muziky. Charakterizoval ju svojsky archaický interpretačný štýl, veľké bezbrehé srdce a zdravý dedinský humor, v ktorom bola v kondenzovanej podobe sprítomnená storočná ľudská skúsenosť a pamäť kvočkovských muzikantov. Ten, kto videl nezabudnuteľný film režiséra Dušana Hanáka Obrazy starého sveta, vie, čo sa tým chcelo povedať a zdôrazniť.

Ján Miho sa postupom času zaradil medzi tých terchovských folkloristov, ktorí svoje vlastné videnie a vnímanie rodiska posunuli do širokých interpretačných významov a súvislostí. V ich bezprostrednom rámci sa akosi zákonite a prirodzene stretávajú láska k Terchovej, rodine, príbuzným, tradíciám s úprimným kamarátstvom a prežitými huncútstvami. Nad všetkým ale majestátne dominuje úprimný vzťah k osvedčeným kresťanským pilierom, prostredníctvom ktorých sa terchovské srdce a terchovská duša rozozvučali, rozihrali a rozospievali v celej svojej neopakovateľnej kráse i rozmanitosti.

Cena Obce Terchová sa udeľuje Jánovi Mihovi pri príležitosti jeho životného jubilea za celoživotný prínos k rozvoju, propagácii i dokumentácii ľudového kultúrneho dedičstva rodiska. Zároveň s tým nemožno obísť ani významné zásluhy v súvislosti s rozvojom terchovského futbalu, ako i podporou mnohých kultúrnych, duchovných, športových a spoločenských podujatí.

Ján Miho spolu s Milanom Chvastekom

Ťažká muzika a Trio z Chotára

Ťažká muzika na Cyrilometodských dňoch 2008