Eva Štefánková

verzia pre tlač
Eva Štefánková - portrét

Základné údaje

* 10.08.1942, Tvrdošín


učiteľka, folkloristka

Texty o osobnosti

Život Evy Štefánkovej

Počas prvého dňa nedávno skončeného jubilejného 50. ročníka Jánošíkových dní sa v Kultúrnom dome Andreja Hlinku v Terchovej udeľovali ocenenia žijúcim osobnostiam, ktoré sa významne zaslúžili o vznik, programové smerovanie, organizačné zabezpečenie, podporu a propagáciu tohto medzinárodného folklórneho festivalu. Medzi 46 ocenenými nemohla chýbať ani Eva Štefánková, ktorá sa v minulosti podieľala na programovom i organizačnom zabezpečení Jánošíkových dní.

E. Štefánková sa narodila v oravskom mestečku Tvrdošín a vyrastala v kruhu deviatich súrodencov. Ich vrodené dispozície na spev, hru na klavír a šport podporovali a usmerňovali teta a sesternica, ktoré boli oduševnenými učiteľkami. Osobitne to platilo najmä v prípade mladej Evy. Po získaní základného vzdelania v rodisku začala navštevovať Pedagogickú školu v Žiline, kde v roku 1960 úspešne zmaturovala. Následne po zvládnutí „skúšok z dospelosti“ sa jej prvou zastávkou stala škola v Terchovej u Repáňov, kde bol jej kolegom a človekom, ktorý pomáhal prekonávať zložité začiatky, rozhľadený učiteľ Miroslav Križo. Práve on ju zasvätil do mimoškolskej práce. Spoločne s ďalšími učiteľmi tak nacvičovali divadlo, športovali, založili časopis, robili plagáty... V roku 1967 bola na základe vlastnej žiadosti preložená do základnej školy v Terchovej – ústredí. Na novom pôsobisku sa mohla oveľa intenzívnejšie venovať obľúbeným športovým aktivitám. Okrem iného viedla lyžiarsky krúžok; jeho členovia sa zúčastňovali na rôznych súťažiach v zjazdovom lyžovaní, z ktorých si nejeden raz priviezli aj ocenenia. V roku 1969 sa vydala za Ladislava Štefánka a po narodení syna založila spolu s manželom detský folklórny súbor Malý Rozsutec. Postupom času súbor vyhrával rôzne súťaže na okresných i celoslovenských folklórnych prehliadkach. Pravidelne účinkoval na Jánošíkových dňoch, pričom E. Štefánková významne prispievala tvorbou samostatných programových celkov (My sme deti veselé, súťaž Hrám, spievam, tancujem a mnohé ďalšie). Pri príležitosti 15. výročia vzniku súboru Malý Rozsutec (1986) sa v rámci Jánošíkových dní konal jeho profilový program. Išlo o súčasť divácky atraktívneho Okienka jubilantov. V programe sa okrem detí z Terchovej predstavili aj Folklórny súbor Slovenár zo Žiliny a Milan Chvastek. Ako sa uvádza v dobovej tlači, „pätnásťročný detský folklórny súbor Malý Rozsutec nenechá nikoho z priaznivcov na pochybách, že má za sebou roky poctivej práce. Venovať sa práci s detským súborom je veľmi náročné. No výsledky úsilia sú cennou devízou do budúcnosti, lebo v detských folklórnych súboroch vyrastajú generácie už pripravených pokračovateľov v tradíciách, o ktoré sa národná kultúra nemôže ochudobniť.“ (1986) Detský folklórny súbor Malý Rozsutec počas svojej dlhoročnej existencie úspešne reprezentoval Jánošíkov kraj a slovenskú ľudovú kultúru i v zahraničí (Česká republika, Poľsko, Maďarsko). Ako obetavá učiteľka a zanietená folkloristka sa E. Štefánková významným spôsobom zaslúžila o to, že Terchová disponovala silnou mládežníckou základňou, z ktorej vyrástli mnohí známi muzikanti, speváci a tanečníci. Na túto jej záslužnú činnosť dnes kontinuálne nadväzujú ďalšie generácie folkloristických nadšencov.

„V 90. rokoch minulého storočia som ako poslankyňa obecného zastupiteľstva pomáhala pri realizácii rôznych programov a sprievodných akcií. Týkalo sa to nielen Jánošíkových dní, ale aj iných kultúrnych podujatí, ktoré sa v obci konali. Dnes v tom pokračujem a ak mi Pánboh dá zdravia, budem stále pomáhať.“ (E. Štefánková)

Prednedávnom oslávila Eva Štefánková významné životné jubileum. K celému radu gratulantov sa síce s miernym oneskorením, ale o to srdečnejšie a úprimnejšie pripája aj redakcia našich novín. Do ďalších rokov jubilantke želáme pevné zdravie, rodinné šťastie a neutíchajúci životný optimizmus. Ad multos annos!

Literatúra:
Životopis Evy Štefánkovej (Rukopis, 2012);
Cabadaj, P. – Kosec, M.: Medzinárodný folklórny festival Jánošíkove dni v Terchovej (1959, 1963 – 2012). Terchová 2012, s. 58.

Peter Cabadaj