Bohdan Blaha

verzia pre tlač
Bohdan Blaha - portrét

Základné údaje

* 30.10.1912, Krasňany
+ 23.08.1997, Žilina

notár

Texty o osobnosti

O Bohdanovi Blahovi

Spolu s kanonikom Štefanom Bitterom sa Bohdan Blaha zaslúžil o duchovný i materiálny rozvoj obce v zložitom vojnovom a povojnovom období. Pochádzal z rodiny, ktorá mala silné terchovské korene. Jeho otec sa v Terchovej narodil, starý otec tu bol 40 rokov horárom. Pred príchodom do otcovho rodiska pôsobil ako notár v oravskom Hruštíne. Po odchode Jozefa Bernáta do diplomatických služieb sa v Terchovej uvoľnilo notárske miesto a mladý Bohdan Blaha si vzniknutú príležitosť nenechal ujsť...

Počas výkonu svojej funkcie (1939-1948) sa podieľal na prípravách a realizácii všetkých väčších obecných plánov a zámerov. Na tomto mieste spomenieme aspoň výstavbu nového kostola, likvidáciu vojnových škôd, elektrifikáciu obce, regulačný plán...

Po odchode z Terchovej (istý čas bol opakovane väznený a nemal nijakú prácu) žil Bohdan Blaha v Žiline. Ako poctivý kronikár roky rokúce dokumentoval všetko, čo malo priamu i nepriamu súvislosť s Jánošíkovým krajom.

„Je úžasné, že v takej ťažkej dobe sa podarilo uskutočniť toľko skvelých projektov. Tu mi prichodí na um len jedno, že vtedy asi držala celá obec spolu, ináč by sa nebolo podarilo uskutočniť to, čo sa uskutočnilo. Pre dnešnú Terchovú z toho vyplýva ponaučenie, že keď sa chce, podarí sa všetko. V tomto smere je nám nedávna história Terchovej zdrojom inšpirácie pre budúcnosť.“ (Bohdan Blaha, 1994)

Cabadaj, P., Križo, V.: Terchová, Terchová, Obec Terchová, 2003, s. 127.

Fotografie

Bohdan Blaha s manželkou

Bohdan Blaha s manželkou

Odkazy

Pamätná tabuľa Jurajovi Jánošíkovi v jeho rodnej osade