Alojz Mucha

verzia pre tlač
Alojz Mucha - portrét

Základné údaje

* 06.04.1961, Terchová


muzikant (legendárny Bratia Muchovci), rezbár

Texty o osobnosti

Profil Alojza Muchu

Už od detstva výrazne inklinoval k hudbe i všetkému, čo malo nejakú súvislosť s ľudovou kultúrou. Postupom času sa vďaka talentu, ale aj trpezlivosti, vytrvalosti, disciplíne a cieľavedomosti vypracoval na špičkového predníka terchovskej muziky. Spolu so svojimi bratmi i ďalšími folkloristami sa zúčastnil na mnohých podujatiach doma i v zahraničí.

Ľudová hudba bratov Muchovcov je už dnes svetoznáme teleso, ktoré poznajú v Európe, Austrálii, Južnej Amerike i na ázijskom kontinente. Všade na vysokej interpretačnej umeleckej úrovni a s úspechom reprezentovala nielen rodný Jánošíkov kraj, ale aj slovenskú kultúru. Z tohto hľadiska sa stali Bratia Muchovci skutočnými poslami našej jedinečnej ľudovej tradície, pričom v nijakom prípade nemožno obísť ani ich úsilie o modernejší prejav a experiment. Samozrejme, predník Alojz Mucha má na tomto všetkom svoj významný podiel.

Okrem hudby sa však intenzívne venuje aj práci s drevom. Aj v tomto prípade patrí medzi absolútnu špičku, čo potvrdzuje vytrvalý záujem o jeho služby. Autorská značka „Lojzo Mucha“ je jednoducho synonymom tej najvyššej kvality. V súčasnosti to napríklad potvrdzuje práca na interiérovom riešení Relaxačno-informačného centra Terchovec.

Alojz Mucha, ktorý s rodinou trvalo žije v našej obci, sa významne zaslúžil o rozvoj ľudovej tradície a folklóru Terchovej, ako aj o propagáciu kultúry a umenia Jánošíkovho kraja doma i v celosvetových reláciách.