Terchovské nárečie

verzia pre tlač
Terchovské nárečie - úvodný obrázok

Základné údaje

o terchovskej reči, o terchovskom nárečí

Texty

Terchovské nárečie, terchovská reč

Terchovské nárečie alebo dialekt patrí do stredoslovenskej skupiny nárečí. Najpodobnejšie je snáď s oravským. Je natoľko írečité a vtipné, že určite má cenu ho zachovávať. Terchovskému nárečiu sa venoval vo svojej knižke Jánošíkovský humor na terchovskú nôtu aj Miroslav Blaha. Spravoval Malý prekladový slovník z terchovčiny do slovenčiny, v ktorom nájdeme preložených niekoľko typických terchovských slov.

Malý prekladový slovník z terchovčiny do slovenčiny

babicuľa - pôrodná asistentka
blikšjej, daljej - bližšie, ďalej
céra - dcéra
čosika, kdesika - čosi, kdesi
čuť o tem - počuť, vedieť o tom
déžď - dážď
diveli, plateli - divili, platili
drábvof, mužvof - drábov, mužov
dvojiť - vykať
ďe - kde
ešče - ešte
- až
fčera, fčela - včera, včela
ftáča, ftáčiatko - vtáča, vtáčatko
gabať - spať
hárešt - väzenie
him, hich, hu - im, ich, ju
holaté - nahé, holé
huboko, duho - hlboko, dlho
huzňe - nohavice
chrma - ledažeby
isť na výžin - ísť príležitostne pracovať (do Čiech, na dolniaky)
jabuko, jabuká - jablko, jablká
kceť - chcieť
kdekaji, fšaji - kde kade, všade
kerý - ktorý
kontráši - hráči na druhé husle
kosťel - kostol
krem teho - okrem toho
kýbel - vedro
kystka - kytka /za klobúčik/, kytica
meďveď - medveď
meňjej, vecej - menej, viac
mešky, heligónka - harmonika, akordeón
mlátek - kladivo
na horňjem - na hornom
najhorjej - najhoršie
našvol, prišvol - našiel, prišiel
ňeňi, ňije, ňišt - nie je, nie, nič
ňeská - dnes
nikšie, vykšie - nižšie, vyššie
ňjáký - akýsi, dajaký
o ňjeho - o neho
oňehdá - nedávno
paďesiat, tricať - päťdesiat, tridsať
ostalá hrubá - ostala v druhom stave
piešky - peši
pitvor - predsieň
plekať - dojčiť
po ňjem - po ňom
postriedek - prostriedok
poščať /niečo/ - požičať /niečo/
predník - primáš
prezbliesť - prezliecť
pri tem - pri tom
priňisť, prišvol - prísť, prišiel
pupece - ružové
putrové - zákusky, pečivo
raz telo - raz toľko
reformy - teplé ženské nohavičky
rozmárija - rozmarín
s radosťu - s radosťou
seďom, seďomnásť - sedem, sedemnásť
skovať - schovať
skrzevá - pre, cez
spávati, kúpati - spávať, kúpať
srco, srdenečko - srdce, srdiečko
stačelo povediť - stačilo povedať
šak - však
šecko, fšeci - všetko, všetci
šibeň - šibenica
švol som - išiel som
tajeto - tadiaľto
telia, telo - toľká, toľko
topárky - lyžiarske palice
tý, týto - tie, tieto
v ruce - v ruke
vejčí, vejčinu - väčší, väčšinou
veselie, oddávky - svadba, sobáš
visiť - visieť
vydržiť - vydržať
vyrvosť - vyrásť
vyžinať - vykosiť trávu
zabol /som/ - zabudol /som/
zadus svetlo - zahas svetlo
ze /niečeho/ - z /niečoho/
ze sebú - zo sebou
zebrať, odehnať - zobrať, odohnať
zehnul, ukončel - zohol, ukončil
zove sa - volá sa, menuje sa
žuté - žlté

Blaha M.: Jánošíkovský humor na terchovskú nôtu

Odkazy

Terchovské slová, ktoré ľudia dopĺňali
Vlado Uhlár: Terchovská reč (PDF, od strany 87)