Film a Terchová

verzia pre tlač
Film a Terchová - úvodný obrázok

Základné údaje

filmy, ktoré sa nakrúcali v Terchovej

Texty

Terchová je slovenský Holywood

Hádam nepreženieme, keď uvedieme, že Terchová je s najväčšou pravdepodobnosťou najvyhľadávanejším filmárskym miestom na území Slovenska. Už na sklonku 20. rokov minulého storočia nakrúcal Karol Plicka. Jeho veľký sen – réžia celovečerného hraného filmu o Jurajovi Jánošíkovi - sa však pre nedostatok finančných prostriedkov nenaplnil...

Po niekoľkých rokoch sa k tejto atraktívnej téme vrátili českí tvorcovia na čele s režisérom Martinom Fričom. Titulnú postavu stvárnil nezabudnuteľný Paľo Bielik (Plickov objav) a film mal obrovský divácky úspech. Okrem režiséra Friča a Paľa Bielika sa vtedy v Terchovej (1935) zišli také výrazné osobnosti českej a slovenskej kultúry a umenia ako Karel Hašler, Ferdinand Pečenka, Miloš Smatek, Karol Plicka, Theodor Pištěk, Zlata Hajduková, Andrej Bagar, Janko Borodáč, Jozef Cincík, Štefan Letz či Ivan Július Kovačevič. Detskú postavu Janka si zahral terchovský rodák Filip Dávidík (po nakrútení snímky ho Martin Frič zobral do Prahy, kde sa vyučil za zlatnika). Vo filme sa objavili aj ďalší miestni obyvatelia a nechýbala ani chýrna terchovská muzika predníka Františka Baláta zo Štefanovej.

Po vzniku slovenského štátu (14. 3. 1939) sa záujem filmárov o Jánošíkov kraj prehĺbil ešte výraznejšie. Túto skutočnosť potvrdzujú dokumentárne a spravodajské filmy, ktoré si bližšie všímajú prekrásnu prírodnú scenériu, folklór, duchovný život a ľudové zvyky.

Je všeobecne známe, že po roku 1945 nastáva veľký rozvoj slovenskej kinematografie. Z pohľadu Terchovej to znamenalo, že takmer každý rok sa v tomto prostredí nakrútil nejaký film – spravodajský, dokumentárny, populárno-náučný, vedecký, prírodopisný, hudobný a, samozrejme, celovečerný. Po vzniku bratislavského televízneho štúdia tu začali často chodievať aj televízni tvorcovia. Niekoľko rôznych dokumentárnych i dlhometrážnych projektov nakrútili v Terchovej a okolí filmári z Čiech, Nemecka, Poľska, Ruska a Maďarska. (Na mnohých slovenských tituloch sa ako kameraman, režisér i „lobbista“ podieľal tunajší rodák Vladimír Ondruš.)

Roku 1977 zrealizoval Viktor Kubal, zakladateľská osobnosť slovenského kresleného filmu, animovanú celovečernú snímku Zbojník Jurko.„Túto postavu som si vôbec nemusel vymýšľať, pretože to bola moja srdcová téma. Veď už svoj prvý film som chcel nakrútiť o Jánošíkovi... Zbojníka Jurka som robil dva a pol roka, alebo koľko. To však nie je podstatné. Vždy si nakreslím záber, očíslujem ho, napíšem si, koľko bude mať metrov, koľko obrázkov. Tak píšem, píšem a zrazu zistím, že už mám pol hodiny... Tak som nakreslil asi 45-tisíc obrázkov a ďalších 600 pre pozadie. A medzitým týždeň čo týždeň cesty do Terchovej, aby som si naskicoval potok, strom či skalu, aby to bolo vskutku terchovské.“ (Viktor Kubal) Zbojník Jurko je vôbec prvým slovenským celovečerným kresleným filmom a získal niekoľko prestížnych medzinárodných ocenení!

Viaceré filmy, ktoré sa v Terchovej nakrúcali, zobrazujú okrem jánošíkovskej tematiky a prírodných motívov i domáci folklór, ľudové umenie, obyčaje a v neposlednom rade tiež život prostých ľudí pod oboma Rozsutcami. V tomto smere ide o jedinečné obrazové svedectvo, zachytávajúce podoby dedičstva otcovizne v určitom konkrétnom dobovom kontexte a časopriestore. Na tento rozmer dnes kontinuálne nadväzujú ďalší tvorcovia a nadšenci (Milan Kosec, Štefan Mucha, Peter Cabadaj, Rudolf Patrnčiak).

Zásadné spoločenské zmeny po roku 1989 síce tvrdo poznačili slovenskú kinematografickú tvorbu, no na druhej strane dokorán otvorili dvere i priestor prieniku medzinárodných filmových štábov a produkcií. Do Terchovej tak prichádzajú tvorcovia z vyspelých krajín sveta a nachádzajú tu nielen pôsobivé exteriéry, ale aj vysoko kvalitných remeselníkov. Do širšieho domáceho i medzinárodného povedomia prenikla stavebná firma DAMIT, ktorá výrobou kulís a dekorácií participovala na takmer 50 filmoch (Slovenská republika, Česká republika, USA, Taliansko, Francúzsko, Nemecko, Rusko, Poľsko). Časť z nich sa, pochopiteľne, nakrúcala v terchovských exteriéroch. Práve vďaka činnosti a úspechom firmy DAMIT (Jozef Mičo, Jozef Dávidík) sa dnes o Terchovej zvykne hovoriť ako o „slovenskom Hollywoode“.

Terchová teda úspešne pokračuje v rozvíjaní svojej bohatej filmárskej tradície. Podmanivú prírodu teraz adekvátne dopĺňajú pracovité ruky, remeselný fortieľ, kvalitné služby a manažérske schopnosti. To všetko zákonite vytvára optimistické predpoklady na realizáciu ďalších a ďalších filmových diel v Jánošíkovom kraji. A milovníci strieborného plátna v kútiku duše veria, že popri zahraničných snímkach sa budú vo väčšom množstve nakrúcať už aj dobré slovenské filmy...

Cabadaj, P., Križo, V.: Terchová, Terchová, Obec Terchová, 2003, s. 96-100.

Spravodajské filmy nakrúcané v Terchovej

Pieseň Vrátnej doliny
rok výroby: 1939
produkcia: Nástup
spev: Rudolf Bachlet

Na priadkach v Terchovej
rok výroby: 1943
produkcia: Nástup

Budujeme, staviame
rok výroby: 1948
produkcia: Týždeň vo filme

Vysviacka rímskokatolíckeho kostola v Terchovej
rok výroby: 1949
produkcia: Týždeň vo filme

Vianoce v Terchovej
rok výroby: 1949
produkcia: Týždeň vo filme

Fašiangy v Ištvanovej
rok výroby: 1950
produkcia: Týždeň vo filme

Činnosť v Terchovej od roku 1945
rok výroby: 1954
produkcia: Týždeň vo filme

Prehliadka dedinských súborov
rok výroby: 1954
produkcia: Týždeň vo filme

Populárno-náučné a vedecké filmy nakrúcané v Terchovej

Slovenské Ľudové tance
rok výroby: 1952
réžia: Dimitrij Plichta

Terchová, Považská Bystrica, Liptovské Sliače
rok výroby: 1959
réžia: Štefan Tóth

Terchová
rok výroby: 1960
réžia: Kliment Ondrejka

Exkurzia IMFC
rok výroby: 1962
réžia: Štefan Tóth, Kliment Ondrejka

Terchová, Terchová
rok výroby: 1970
réžia: Pavol Gavora

Terchovské korbáčiky
rok výroby: 1987
réžia: Slavomír Chmela

Terchovskí košikári
rok výroby: 1987
réžia: Slavomír Chmela

Redikanie
rok výroby: 1988
réžia: Slavomír Chmela

Poďte s nami
rok výroby: 1988
réžia: Karol Ruth, Ladislav Ebergényi

Terchovskí rezbári
rok výroby: 1988
réžia: Slavomír Chmela

Televízne záznamy a spravodajstvo nakrúcané v Terchovej

Jánošíkove oslavy
rok výroby: 1963
réžia: Ján Kohút

Jánošíkov deň v Terchovej
rok výroby: 1970
redaktor: Dušan Medzihradský

Pohľadnica z Terchovej
rok výroby: 1971
redaktor: Ladislav Milko

Jánošíkov deň v Terchovej
rok výroby: 1972
redaktori: Ján Kohút, František Kocián

Jánošíkov deň v Terchovej
rok výroby: 1973
redaktor: Dušan Slivka

Leto na salaši
rok výroby: 1975
réžia: Miroslav Mižialko

Spievanky, spievanky – Terchová
rok výroby: 1975
réžia: Imrich Strelka

Terchovci, Terchovci
rok výroby: 1975
réžia: Ján Divinec

Dokumentárne filmy nakrúcané v Terchovej

Jánošíkov kraj
(nemý dokument)
rok výroby: 1943
réžia: Valér Maršalko

Dva barančeky
rok výroby: 1958
réžia: Karol Skřipský

Ľudová hudba z Terchovej
rok výroby: 1962
réžia: Vlado Kubenko

Zďaleka ideme, novinu nesieme
rok výroby: 1965
réžia: Martin Slivka

Zem spieva – Terchová
rok výroby: 1965
réžia: Martin Ťapák

Balada v dreve
rok výroby: 1966
réžia: Martin Slivka

Fašiangy
rok výroby: 1969
réžia: Martin Slivka

Tanešné miniatúry III.
rok výroby: 1971
réžia: Martin Ťapák

Šťastia, zdravia vinšujeme
rok výroby: 1975
réžia: Martin Slivka

Múza mu zverila inštrumenty
rok výroby: 1982
réžia: Emil Fornay
(Dokumentárny film o Viliamovi Meškovi.)

Terchovská muzika
rok výroby: 1984
réžia: Martin Slivka

Bača z Terchovej
rok výroby: 1985
réžia: Ján Genserek
(Dokumentárny film o Vincentovi Patrnčiakovi.)

Masky ľudového divadla
rok výroby: 1985
réžia: Martin Slivka

… tak blízko do Terchovej
rok výroby: 1987
réžia: Samuel Ivaška
(Dokumentárny film o Viliamovi Meškovi.)

Muchovci
rok výroby: 1988
réžia: Martin Slivka

Vianoce v Terchovej
rok výroby: 1988
réžia: Milan Kosec

Fero Mucha
rok výroby: 1989
réžia: Slavomír Chmela

Spomienka na monarchiu
rok výroby: 1989
réžia: Vladimír Ondruš
(Dokumentárny film o Alojzovi Chvastekovi.)

Terchovský betlehem
rok výroby: 1989
réžia: Vladimír Soviar

Veruže mi zahraj
rok výroby: 1989
réžia: Pavel Fűke
(Dokumentárny film o Viliamovi Meškovi.)

Cyrilometodské dni v Terchovej 1990
rok výroby: 1990
réžia: Milan Kosec

A hraj, horalská muzika!
rok výroby: 1992
réžia: Cyril Králik

Z terchovského rodu
rok výroby: 1993
réžia: Cyril Králik

Jánošíkove dni 1994
rok výroby: 1994
réžia: Milan Kosec

Cyrilometodské dni v Terchovej
rok výroby: 1997 až 2003
réžia: Milan Kosec

Najstarší terchovský muzikant
rok výroby: 1997
réžia: Peter Cabadaj
(Dokumentárny film o Vincentovi Rybárovi.)

Keď som šiel do neba, šiel som po rebríku
rok výroby: 1997
réžia: Peter Cabadaj
(Dokumentárny film o Milanovi Chvastekovi.)

Dvaja muži z Terchovej
rok výroby: 1998
réžia: Peter Gerža
(Dokumentárny film o Adamovi Františkovi Kollárovi a Jurajovi Jánošíkovi.)

Kraj pod Rozsutcom
rok výroby: 1998
réžia: Milan Kosec

Sprievod gazdov na Jánošíkových dňoch
rok výroby: 1999
réžia: Milan Kosec

Gazda, drž si klobúk
rok výroby: 2001
réžia: Milan Kosec

Taký obyčajný príbeh
rok výroby: 2001
réžia: Milan Kosec
(Dokumentárny film o vozičkárovi Jánovi Mihovi ml.)

Organista Vinco Patrnčiak
rok výroby: 2003
réžia: Milan Kosec

Celovečerné filmy a televízne seriály nakrúcané v Terchovej

Za slovenským ľudom
rok premiéry: 1928
réžia: Karol Plicka

Po horách, po dolách
rok premiéry: 1930
réžia: Karol Plicka

Zem spieva
rok premiéry: 1933
réžia: Karol Plicka

Jánošík
rok premiéry: 1936
réžia: Martin Frič
(Snímku nakrútili českí tvorcovia podľa literárnej predlohy Jiřího Mahena. Aj napriek tvrdému odporu Maďarov ju uviedli na IV. Medzinárodnom filmovom festivale v Benátkach. Len roku 1936 videlo tento film približne 100 miliónov divákov – do roku 1980 ho premietli v 32 štátoch sveta! Predstaviteľ Janka, terchovský rodák Filip Dávidík, je viacerými odborníkmi považovaný za prvého česko-slovenského detského filmového herca.)

Akce B
rok premiéry: 1952
réžia: Josef Mach
(Snímku nakrútili českí filmári.)

Rodná zem
rok premiéry: 1954
réžia: Josef Mach

Pieseň o sivom holubovi
rok premiéry: 1961
réžia: Stanislav Barabáš
(Snínka získala niekoľko domácich i medzinárodných ocenení.)

Tri razy svitá ráno
rok premiéry: 1962
réžia: Jozef Medveď

Jánošík I.-II.
rok premiéry: 1963
réžia: Paľo Bielik

Kým sa skončí táto noc
rok premiéry: 1966
réžia: Peter Solan

Zvony pre bosých
rok premiéry: 1965
réžia: Stanislav Barabáš

Rok na dedine
rok premiéry: 1967
réžia: Martin Ťapák

Drak sa vracia
rok premiéry: 1968
réžia: Eduard Grečner

Rekviem za rytierov
rok premiéry: 1970
réžia: Jozef Zachar

Obrazy starého sveta
rok výroby: 1972
rok premiéry: 1989
réžia: Dušan Hanák
(Snímka získala niekoľko prestížnych medzinárodných ocenení.)

Dolina
rok premiéry: 1973
réžia: Štefan Uher

Javor a Juliana
rok premiéry: 1973
réžia: Štefan Uher

Adam Šangala
rok premiéry: 1974
réžia: Karol Spišák
(Televízny seriál)

Naši synovia
rok premiéry: 1974
réžia: Ján Lacko
(Televízny seriál)

Vivat, Beňovský!
rok premiéry: 1975
réžia: Igor Ciel
(Televízny seriál)

Pacho, hybský zbojník!
rok premiéry: 1976
réžia: Martin Ťapák
(Jeden z divácky najúspešnejších filmov v histórii slovenskej kinematografie.)

Kamarátka Šuška
rok premiéry: 1977
réžia: Jozef Zachar

Vojaci slobody I.-IV.
(Sovietsky zväz)
rok premiéry: 1977
réžia: Jurij Ozerov

Vynes na horu svoj hrob
rok premiéry: 1979
réžia: Jozef Zachar

Plavčík a Vratko
rok premiéry: 1982
réžia: Martin Ťapák

Popolvár najväčší na svete
rok premiéry: 1982
réžia: Martin Ťapák

Vták nociar
rok premiéry: 1982
réžia: Anton Majerčík

Letný strom radosti
rok premiéry: 1984
réžia: Ivan Húšťava

Perinbaba
rok premiéry: 1985
réžia: Juraj Jakubisko
(Snímka získala niekoľko domácich i medzinárodných ocenení.)

Akcia Edelstein
rok premiéry: 1986
réžia: Zoro Záhon

Dračie srdce
(USA, Nemecko, Taliansko)
rok premiéry: 1996
réžia: Rob Cohen

Jaškov sen
rok premiéry: 1996
réžia: Eduard Grečner

Nejasná správa o konci světa
(Česká republika)
rok premiéry: 1997
réžia: Juraj Jakubisko
(Snímka získala niekoľko významných medzinárodných ocenení.)

Kuře melancholik
(Česká republika)
rok premiéry: 1999
réžia: Jaroslav Brabec
(Snímka získala českého leva za najlepšiu kameru a výtvarné riešenie. Veľkú zásluhu na tomto prestížnom ocenení má terchovská firma Damit, ktorá postavila filmové kulisy.)

Frankenstein
(USA, Veľká Británia)
rok premiéry: 2003
réžia: Kevin Connor

Odkazy

Terchovská firma Damit sa podieľa na veľa filmoch
Filmár a fotograf Milan Kosec čerpá tvorivú silu v Terchovej
Ako sa stavbári dostali k filmom - rozhovor s Jozefom Mičom
Jánošík vo filme - o všetkých filmoch o Jánošíkovi